Οι πολίτες της Αττικής πληρώνουν για τα απορρίμματα 50 Ευρώ ανά τόνο. Το κόστος αυτό θα τριπλασιαστεί μετά την συμφωνία για 27 χρόνια που προωθεί η περιφέρεια με τους εργολάβους στους οποίους εγγυάται τροφοδοσία 1.350.000 τόνους το χρόνο ανεπεξέργαστα σκουπίδια για καύση και επειδή η ποσότητα των απορριμμάτων της Αττικής μειώνεται, θα εισάγουμε σκουπίδια και από άλλες περιοχές. 

Είναι καιρός να σταματήσουν οι εργολάβοι να κερδίζουν από τα σκουπίδια, να σταματήσει η περιφέρεια Αττικής να είναι χωματερή. Να γίνουν τα σκουπίδια χρυσός αλλά για τους πολίτες. Να κερδίσει η περιφέρεια, να κερδίσει η Αττική!

Η αγαπημένη Έφη Παπαθεοδώρου εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει με τα απορρίματα και γιατί πρέπει να βάλουμε ένα τέλος.