Πρόκειται για ένα δείγμα Αδαμίτη – Κονιχαλκίτη από την Καμάριζα (Adamite -Conichalcite Mine No 132 Kamariza Lavrio) το οποίο κέρδισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό Tucson Mineral Show 2017 στην πόλη Τούσον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα στην κατηγορία “micro” (Υπάρχουν δυο κατηγορίες δειγμάτων, η “Micro” και η “Μacro” αναλόγως του μεγέθους του ορυκτού.
Πηγή