Πρόκειται για φορτηγό πλοίο με σημαία Βελγίου. Στις 4/10/1957 απέπλευσε από το Λαύριο για Μυτιλήνη, προσέκρουσε στο ύφαλο Τρυπητή (βορειοδυτικά της Μακρονήσου) και βυθίσθηκε σε δυο τμήματα το πρυμναίο τμήμα βυθίστηκε αργότερα στην θέση Άγιος Γεώργιος.
Σε βοήθειά του είχε σπεύσει τότε το ατμόπλοιο “Ρόζα Βλάση” το οποίο βυθίστηκε δύο χρόνια αργότερα στην περιοχή του Σουνίου.
Το πλοίο μετέφερε μεταλλεύματα Βαμβάκι και Καλαμπόκι.
Το Portugal είναι κομμένο σε δυο κομμάτια που μεταξύ τους υπάρχει μια απόσταση περίπου 1 ½ ναυτικού μιλίου. Το πρώτο κομμάτι είναι βυθισμένο στο σημείο που το πλοίο προσέκρουσε στον ύφαλο της Τρυπητής σε μέγιστο βάθος 40 μέτρων.
Το δεύτερο κομμάτι του πλοίου «ταξίδευσε» για λίγο ακόμη πριν βυθιστεί στην σημερινή του θέση, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μακρονήσου. Το μέγιστο βάθος του είναι 32 μέτρα.