Σεμινάριo Π.Ε. από το ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον

Το ΚΠΕ Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο του εθνικού
θεματικού δικτύου «Περιβαλλοντικές
διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» με
θέμα: «Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,
διαχείριση των υλικών και των απορριμμάτων τους κατά την αρχαιότητα:
περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
» την Παρασκευή 13 και το
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013. Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου λαμβάνει υπόψη τρεις
από τις θεματικές του δικτύου που σχετίζονται με τα υλικά κατασκευής και την
τεχνολογική τους διάσταση καθώς και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στα
αρχαία χρόνια (π.χ. νερό, πετρώματα, μεταλλεύματα) και τις συνέπειες στο φυσικό
περιβάλλον.

Στόχοι του σεμιναρίου:
–         
Να αναδειχτούν τα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούσε
ο άνθρωπος κατά την αρχαιότητα, οι ιδιότητες και οι διαδικασίες κατεργασίας
τους, καθώς και η τύχη τους από τη στιγμή που αυτά ‘απορρίπτονται’ στο περιβάλλον
–         
Να εξεταστεί ο τρόπος εκμετάλλευσης του φυσικού
περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού στα αρχαία χρόνια
–         
Να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευτικοί με έναν
αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης του νερού στην αρχαία Λαυρεωτική
–         
Να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευτικοί με ένα
πολιτιστικό τοπίο (αυτό της Λαυρεωτικής) επιβαρυμένο διαχρονικά από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες και να προβληματιστούν σχετικά με τους τρόπους
προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του συγκεκριμένου τοπίου
–         
Να αξιοποιηθούν δημιουργικά κάποια από τα φυσικά
υλικά (π.χ. μέταλλο) τα οποία κατεξοχήν χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να καλύψει
τις ανάγκες του
Το σεμινάριο γίνεται στα πλαίσια της δια βίου
μάθησης. Απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που συμμετέχουν ήδη στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του
παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» ή θα επιθυμούσαν να
συμμετάσχουν κατά το τρέχον έτος. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς
προτίθενται να υλοποιήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά
προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ. http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html)
και  θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό,
στέλνοντας στο ΚΠΕ την αίτηση και το πρωτόκολλο συνεργασίας που θα βρουν στην
ιστοσελίδα του ΚΠΕ, ενημερώνοντας παράλληλα και τον υπεύθυνο Π.Ε ή σχολικών
δραστηριοτήτων. Στους εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
(έως 30) υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης στον ξενώνα του ΚΠΕ, σε δωμάτια 3
και 6 ατόμων.
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την
παρακολούθηση του σεμιναρίου θα αποσταλούν στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Β. Βορύλλα μόνο
ηλεκτρονικά
στο [email protected] έως την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.
Το ΚΠΕ Λαυρίου θα καλύψει από το Τεχνικό του
δελτίο την διαμονή στον ξενώνα του ΚΠΕ, υλικά για πρωινό και καφέ, καθώς και ένα
γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα υλοποίησης του σεμιναρίου των Εκπαιδευτικών που θα
συμμετέχουν στο σεμινάριο. Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών από και προς
το ΚΠΕ θα βαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι το ΚΠΕ Λαυρίου
Η Πράξη
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
Επισυνάπτεται αίτηση και ενδεικτικό πρόγραμμα του
σεμιναρίου. Κατάσταση των συμμετεχόντων καθώς και το τελικό πρόγραμμα θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ.
   
                                                                                                                Η
Διευθύντρια
                                                                              
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής
                                                                                                            Βασιλική
ΞυθάληΥπ’όψιν Υπευθύνου Περ/κης Εκπ/σης Β.Βορύλλα
ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο Εκπ/κού:
Ειδικότητα:
Κιν. Τηλ. Επικοινωνίας:
Email εκπ/κού:
Σχολείο:
Δ/νση Εκπ/σης σχολείου:
Τηλ. / Φαξ
e-mail
σχολείου:
Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ
Λαυρίου, 13-14/12/2013, ημέρες Παρασκευή και Σάββατο:
«Εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων, διαχείριση των υλικών και των απορριμμάτων τους κατά την αρχαιότητα:
περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
»
Σας
γνωστοποιώ ότι:
1.      Συμμετείχα
στο δίκτυο «Περιβαλλοντικές διαδρομές
στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» τα σχ. έτη
2011-12 και 2012-13
                              oΝαι   oΌχι
2.      Πρόκειται
να ανανεώσω τη συμμετοχή μου το τρέχον σχ. έτος 2013-14:                                                                oΝαι   oΌχι
3.      Εκπονώ
πρόγραμμα Π.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος με θέμα σχετικό με το δίκτυο και
θέλω να ενταχθώ στο δίκτυο :     
                              oΝαι   oΌχι
4.      Επιθυμώ
να διανυκτερεύσω στο ΚΠΕ την Παρασκευή 13/12/2013                                                                         oΝαι   oΌχι
…….., …../…./2013
Ο / Η
αιτ…
 (ονοματεπώνυμο / υπογραφή)


13-14 Δεκεμβρίου 2013
Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, διαχείριση των υλικών και των
απορριμμάτων τους κατά την αρχαιότητα: περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις
Παρασκευή
13/12/2013
Συνάντηση
της συντονιστικής και παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου ‘Περιβαλλοντικές
διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον’, την Παρασκευή
13/12/13, ώρα 2.30-4.30 μμ.
Εισηγήσεις
–         
16.30-17.00    
Προσέλευση, εγγραφή
–         
17.00-17.20    
Παρουσίαση ΚΠΕ Λαυρίου και Δικτύου ‘Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του
παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον’
–         
17.20-17.40    
Ίρις Τζαχίλη (Παν/μιο Κρήτης):  Σχετικά
με την επαναχρησιμοποίηση των υλικών στα αρχαία χρόνια
–         
17.40-18.00    
Κατερίνα Τζαβελοπούλου (εκπαιδευτικός – αρχαιολόγος): ‘Η αντίληψη του
περιβάλλοντος στην αρχαιότητα’
–         
18.00-18.20    
Μαρία Μέξη (Β’ ΕΠΚΑ): ‘Ο λίθος ως εργαλείο πολιτισμικής ανάπτυξης’
–         
18.20-18.40    
Κερασία Ντούνη (Β’ ΕΠΚΑ): Πηλός
–         
18.40-19.00    
Διάλειμμα – Καφές
–         
19.00-19.20    
Μαρία Καγιάφα (ΚΠΕ Λαυρίου): Μέταλλα
–         
19.20-19.40    
Δέσποινα Ζαχαριάδου (ΚΠΕ Ν. Κίου): ‘Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας κατά την
αρχαιότητα συνέβαλε καθοριστικά στην ορθή διαχείριση του νερού;’
–         
19.40-20.10    
Νίκος Μπελαβίλας (ΕΜΠ): ‘Μεταλλευτικά τοπία του 19ου και 20ου αιώνα. Η
αναδιαμόρφωση του χώρου από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις’
–         
20.10-21.00    
Συζήτηση  
Σάββατο
14/12/2013
Εισηγήσεις
–         
09.00-09.20    
Ελένη Ασημάκου (Β’ ΕΠΚΑ): ‘Μεταλλεία και άνθρωποι στο περιβάλλον της
Λαυρεωτικής’
–         
09.20-09.50    
Μαρία Σπαρτινού (Υπ. Δ/βάθμιας Κυκλάδων): ‘Φυσικοί πόροι, από το χτες στο
αύριο’
09.50-10.00     Μετάβαση
στο πεδίο
10.00-13.30: Πρωινά Εργαστήρια
–         
Διερευνώντας το διάλογο φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου (Α. Καπετάνιος – Β’ ΕΠΚΑ, μέλη ΠΟ ΚΠΕ
Λαυρίου)
–         
Αργύρου Πηγή – διαχείριση νερού και πρώτων υλών
(μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου)
–         
Μελέτη πεδίου στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου –
εντοπισμός βιομηχανικών απορριμμάτων και ανθρώπινων παρεμβάσεων στο τοπίο (μέλη
ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου) 
13.30-15.00: Γεύμα
15.00-15.45: Ξενάγηση στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
(Μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου)
15.45-17.45: Απογευματινά εργαστήρια
–         
Διερευνώντας το διάλογο φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου – συνέχεια (Α. Καπετάνιος – Β’ ΕΠΚΑ, ,
μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου)
–         
Εικαστικό εργαστήριο με βάση το μέταλλο (Μ.
Καγιάφα, Δ. Ζαχαριάδου)
–         
Συνεργατικός σχεδιασμός ανάδειξης αρχαιολογικού
χώρου με στόχο την αειφορία (Ι. Ραβάνη, Τ. Ζόμπολας – ΚΠΕ Καλαμάτας και Μαρία
Μπαλάσκα – Γυμνάσιο Θουρίας Μεσσηνίας)
17.45-19.00: Παρουσιάσεις των ομάδων, συμπεράσματα, αξιολόγηση,
βεβαιώσεις   
  

Σχόλια μέσω facebook
Διαβάστε επίσης:  Tεράστια τα προβλήματα στα σχολεία Ανατολικής Αττικής επισημαίνει το ΚΚΕ Μεσογείων και Λαυρεωτικής