Ερώτηση του Νάσου Αθανασίου για το εμπορικό κέντρο τύπου MALL που θέλει να εγκαταστήσει η EUROTERRA στο Λαύριο.

Με την υπ’ αριθ. 2054/06 απόφαση  του τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ) ο  χώρος του ΒΙΠΑ Λαυρίου είχε μετατραπεί σε ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, με μεγάλες  εμπορικές χρήσεις. Κατά το στάδιο προληπτικού  ελέγχου του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα εγκρίνονταν  η, εις εκτέλεσιν της παραπάνω υπουργικής απόφασης,  πολεοδομική μελέτη ένταξης της περιοχής στο σχέδιο, η Τροποποίηση του ΓΠΣ του 2006 κρίθηκε παράνομη με το υπ’ αριθ. 276/07 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ. 

Με γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 11489/2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 135/2009 ΑΑΠ) με τίτλο,«τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20548/16-5-2006 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής», με σκοπό να θεραπευτεί η παρανομία της προηγούμενης τροποποίησης. Η τελευταία όμως τροποποίηση του 2009 κρίθηκε επίσης παράνομη, τούτη τη φορά από τον δικαστικό σχηματισμό του Ε Τμήματος του ΣτΕ και ακυρώθηκε αναδρομικώς.

Δηλαδή, τόσο το ΓΠΣ του 2006 όσο και αυτό του 2009 κρίθηκαν παράνομα.
Έκτοτε ο ΟΡΣΑ και η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου  εμμένουν στην εφαρμογή των χρήσεων  του ΓΠΣ του 2006, με τον ισχυρισμό  ότι, αφού το ΓΠΣ του 2009 ακυρώθηκε, αναβιώνει  το ΓΠΣ του 2006. Μάλιστα, οι υπάλληλοι  της Υπηρεσίας Δόμησης του  Δήμου Μαρκοπούλου ερμηνεύουν κατά το δοκούν έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ  σύμφωνα με το οποίο «οι χρήσεις στην περιοχή αυτή ρυθμίζονται με το προγενέστερο ΓΠΣ (1993 & 1995) όπου δεν προβλέπονται πρόσθετες χρήσεις για την εξυγίανση της υπόψη περιοχής του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ».
Στην υπόθεση εμπλέκεται η Εταιρεία EUROTERRA A.E., η οποία θέλει να εγκαταστήσει εμπορικό κέντρο τύπου MALL, εντός εκτάσεως 107 στρεμμάτων του πρώην εργοστασίου της Κλωστοϋφαντουργίας ΑΙΓΑΙΟΝ, νυν ιδιοκτησίας της, το οποίο βρίσκεται εντός του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Λαυρίου.
Επίσης, είναι πρωτοφανές ότι, ύστερα από αιτήσεις της EUROTERRA A.E. προς το Κ. ΣΧΟΠ και την κα Βάσω Παπανδρέου, το Κ. ΣΧΟΠ μετέστρεψε άποψη και θεώρησε την παραπάνω αρυμοτόμητη, συμπαγής έκταση των 107 στρεμμάτων, ξεχωριστά από το υπόλοιπο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Λαυρίου, ως εντός σχεδίου.
Η Εταιρεία EUROTERRA  A.E. επωφελείται σκανδαλωδώς, αφού μόνο η έκταση ιδιοκτησίας της μπορεί να οικοδομηθεί εφαρμόζοντας τις πρόσθετες και παράνομες χρήσεις γης της υπ’ αριθ. 2054/06 υπουργικής απόφασης και μάλιστα χωρίς το παραμικρό αντάλλαγμα προς τον Δήμο Λαυρεωτικής, έχοντας το δικαίωμα να χτίσει σε 107 στρέμματα περί τα 120.000 τμ. 
Τούτο διότι η ιδιοκτησία της θεωρείται κατ’ εξαίρεση ως εντός σχεδίου, ενώ η ρυμοτόμηση της υπόλοιπης περιοχής δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω της αδυναμίας εκδόσεως Π.Δ/τος στηριζόμενου στην παράνομη   υπ’ αριθ. 2054/06 υπουργική απόφαση. 

Ερωτάται  ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής:

-Γιατί το υπουργείο όπως οφείλει δεν εφαρμόζει τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

Επισυνάπτονται:
    • Η υπ’ αριθ. 1824/2012 του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
    • Το έγγραφο με αριθ. Πρωτοκόλλου 48584 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Χρήσεις γης στο Λαύριο»

                                              Ο ερωτών βουλευτής

                                         Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασίου
Σχόλια μέσω facebook