Θέμα Ημερίδας : 
Η παραδοσιακή κοινοτική κουλτούρα, αφετηρία για σύγχρονες πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης

Με την ΑΙΓΙΔΑ :
Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού