Ενημέρωση από το Eurolearning ΚΔΒΜ 2

     Σαρωνικός, 5/7/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    1. Το Eurolearning ΚΔΒΜ2 σε συνεργασία με το
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και τον ΕΟΠΠΕΠ υλοποίησε πρόγραμμα
κατάρτισης  105 ωρών για την πιστοποίηση
των επαγγελματιών στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας.
      Οι καταρτιζόμενοι του Φορέα μας έδωσαν
εξετάσεις Πιστοποίησης την 2η Περίοδο  του 2017, σε εγκαταστάσεις
επιλογής του ΚΕ.ΜΕ.Α, με απόλυτη
επιτυχία
καθώς ο αριθμός των επιτυχόντων μας, βάση των αποτελεσμάτων των
Εξετάσεων που ανακοινώθηκαν στις 28/06/2017 από των ΕΟΠΠΕΠ, έφτασε το 100% των συμμετεχόντων μας.
     Οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα προωθηθούν
άμεσα από τον Φορέα μας  σε επιχειρήσεις
του  ευρύτερου χώρου του Προσωπικού
Ιδιωτικής Ασφάλειας – Εταιρείες SECURITY που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στην περιοχή του Aεροδρομίου και του Μετρό με
σκοπό την απορρόφηση τους και τη δημιουργία 
συμβάσεων εξαρτημένης σχέσης εργασίας.
    Δεχόμαστε αιτήσεις για τα τμήματα
σεμιναρίων πιστοποίησης για την Εξεταστική του Οκτωβρίου 2017.
 
2. Νέα δημοσίευση εγκυκλίου
για υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές
επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30 έτος 2017) με δυνατότητα συμμετοχής και εργαζομένων από
τις επιχειρήσεις του Δήμου όπως Αριστόδικος, Παιδικοί σταθμοί, Μονομετοχική κλπ
     Το Eurolearning ΚΔΒΜ2 ως πρότυπο
πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στελεχών επιχειρήσεων
σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ
1-30, τα οποία επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με φορείς εκπροσώπησης
εργοδοτών.
Ενδεικτικοί τίτλοι προγραμμάτων:
Ø 
SOCIAL
MEDIA ΚΑΙ INTERNET
Ø 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ BAR
Ø 
MARKETING
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ø 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Ø 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ø 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεχόμαστε
αιτήσεις συμμετοχής, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

3.  Στις
11/07/2017  θα ανακοινωθούν από  την  ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ  οι Επιλαχόντες του προγράμματος «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής» το οποίο υλοποιεί ο Φορέας
μας και θα συγκροτηθούν νέα τμήματα θεωρητικής
κατάρτισης.
Σχόλια μέσω facebook