Την Δευτέρα 06/02/2017 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η εκδίκαση των ενστάσεων της τρίτης ανάρτησης για την ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, ΤΣΟΝΙΜΑ, ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ. οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρευρεθούν στην αίθουσα του φαρμακείου στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου.

Θέμα: Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σας καλούμε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα «Φαρμακείο» του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, στις 06.02.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της Γ’ ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης «Κτημαγράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ» της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ