Μετά από την ανησυχία που επικράτησε τον προηγούμενο μήνα αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι με την επιδότηση της Δακοκτονίας καθώς και την αλλαγή αρμόδιου υπουργείου επί του θέματος, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τις περιφέρειες για το κονδύλι που έχει υπολογιστεί ανά Περιφέρεια αποκλειστικά και μόνο για δαπάνες Δακοκτονίας.

Ο δάκος είναι είδος μονόφαγο και η προνύμφη αναπτύσσεται μόνο στο ζωντανό μεσοκάρπιο της ελιάς και της αγριελιάς. Έχει 3-4 γενεές το έτος και ανάλογα με τη περιοχή, διαχειμάζει ώς ενήλικο σε προφυλαγμένες θέσεις και ώς νύμφη στο έδαφος. Σε περιοχές με ήπιο χειμώνα , όταν υπάρχει στα δέντρα κατάλληλος καρπός, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν στον ελαιώνα όλα τα στάδια του εντόμου, σπάνια όμως και το στάδιο των αυγών. Το θηλυκό, αφού ανοιξει με τον ωοθέτη του την οπή ωοτοκίας, εισάγει στο μεσοκάρπιο ενα αυγό. Κατα κανόνα, εισάγει ένα αυγό ανά καρπό, σε περιπτώση όμως πυκνού πληθυσμού ή λίγων καρπών, παρατηρούνται και περισσότερες από μία θέσεις ωοτοκίας ανά καρπό. Το αυγο αυτο θα αναπτυχθεί σε προνύμφη η οποια και ορύσσει στοά στο μεσοκάρπιο. Η οπή ωοτοκίας του δάκου ονομάζεται νύγμα και βοηθάει στην εγκατάσταση διάφορων μυκήτων που προκαλούν το σύμπτωμα ξεροβούλα στους άγουρους καρπούς και το σύμπτωμα σαποβούλα στους ώριμους καρπούς.


Ο δάκος είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελιάς στην χώρα μας και σε ορισμένες άλλες παραμεσόγειες χώρες. Ορισμένοι τον θεωρούν ως το πιό βλαβερό στην ελληνική γεωργία, έντομο.

Πολλοί αγρότες, επίσης, αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της κρατικής πρόληψης καθώς εκτιμούν οτι δεν γίνεται επαρκώς και με σωστά μέσα και προτείνουν να δίδεται ως επιδότηση προκειμένου οι ίδιοι να το πράττουν ορθά.

Πηγή: taneamas.gr