ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του ΑΒΚ 1010 Δημόσιου  Κτήματος  στον
Καταναλωτικό Συνεταιρισμό  Π.Ε  « ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  COOP».

 Όπως ασφαλώς γνωρίζετε  με την υπ’ αριθμ. 1000674/67/Α001/0 της
26/8/2003 απόφασή σας, παραχωρήσατε κατά κυριότητα το ΑΒΚ 11010 Δημόσιο Κτήμα
Λαυρίου έκτασης 1712,90 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στο
ΟΤ 39 του Γ Π Σ της πόλεως του Λαυρίου, στον Καταναλωτικό Πιστωτικό
Συνεταιρισμό Π Ε « ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ COOP», με αποκλειστικό σκοπό την λειτουργία
συνεταιριστικού καταστήματος, και με την αίρεση  όπως χαρακτηριστικά
αναγράφεται στην απόφασή σας:
«η διάλυση του Συνεταιρισμού ή η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση του πιο πάνω
σκοπού, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παρούσας απόφασης, και την
επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο μετά των αυτού κτισμάτων».

 Πρόσφατα λόγω οικονομικών προβλημάτων ο Καταναλωτικός 
Συνεταιρισμός   διελύθη και η προσωρινά διορισμένη Διοικούσα
Επιτροπή( ; )ενοικίασε το ακίνητο μετά των κτισμάτων αυτού σε ιδιωτική εταιρία
με τον ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα.

 Επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα εξής ερωτήματα τα οποία ευελπιστούμε
να τύχουν απάντησης, για να μπορέσουν να ενημερωθούν υπεύθυνα και οι κάτοικοι
της πόλης διότι θέμα τους αφορά άμεσα:

1.  Είναι νόμιμη μια τέτοια ενέργεια και μάλιστα από μια προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή;
2.  Με ποίους όρους ενοικιάσθηκε, και για πόσο χρονικό διάστημα;
3.  Mε ποια διαδικασία έγινε η ενοικίαση;
4.  Είχατε ενημερωθεί ως αρμόδια κατά τον νόμο υπηρεσία και υπήρξε αδειοδότηση εκ
μέρους σας;
    Αν ναι, βάσει ποίων διατάξεων του νόμου;

Με εκτίμηση
Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαυρεωτικής
τ.  Δήμαρχος