Η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το γεγονός ότι: 


Την 01-05-2016, ανήμερα του Αγίου Πάσχα, Κούρδοι πρόσφυγες και συγκεκριμένα περίπου (50) πενήντα άτομα, άνευ προγενέστερης αδείας ή εγκρίσεως από τον αρμόδιο φορέα, ενεργώντας αυτόβουλα και αυθαίρετα, εγκατέλειψαν το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο που στεγάζεται στο κέντρο του Λαυρίου της Δ.Ε Λαυρεωτικής και μετέβησαν στη θέση «Νεράκι», σε χώρο, όπου υφίστανται λυόμενοι οικίσκοι και containers, εντός των οποίων εισήλθαν βίαια και παράνομα και στους οποίους χώρους έκτοτε διαμένουν.

Ελλείψει της γνώσεως των ακριβών αιτιών, συνθηκών ή και ενδεχόμενα του στόχου της ανωτέρω αυθαίρετης ενέργειας, το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει και καλείται άμεσα να συνεδριάσει εκτάκτως, (κατ’ αρ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010), ώστε αφού λάβει έγκυρη γνώση των ανωτέρω διαλαμβανομένων να καταλήξει σε διαπιστώσεις και να προβεί σε περαιτέρω υλικές ενέργειες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την τάξη και την νομιμότητα στις οργανωμένες δομές φιλοξενίας προσφύγων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απεφάνθη ομόφωνα για το κατεπείγον του εν λόγω θέματος και ανεγνώρισε την συνδρομή των λόγων του κατεπείγοντος χαρακτήρα της Συνεδρίασης (άρθρο 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010).

Το λόγο έλαβαν επανειλημμένως ο κ. Δήμαρχος καθώς και πλήθος Δημοτικών Συμβούλων τόσο της πλειοψηφίας όσο της μειοψηφίας, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα και εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του υπό διαβούλευση θέματος. Κοινός τόπος και διαπίστωση του Σώματος απετέλεσε, ότι η ενέργεια περί των 50 Κούρδων προσφύγων να μεταβούν στην περιοχή «Νεράκι», σε δημοτική έκταση όπου υφίστανται containers και να τα καταλάβουν, κρίνεται εντελώς αυθαίρετη, βίαιη, κακόπιστη και παράνομη από μέρους τους, ενώ παράλληλα θίγει την ευταξία και πλήττει τις δημοκρατικές αξίες τις οποίες ανέκαθεν σέβονταν και υπηρετούσαν οι αιτούντες πολιτικό άσυλο Κούρδοι πρόσφυγες περί τα 25 και πλέον έτη στο Λαύριο. Παράλληλα, τονίστηκε ότι και οι συνθήκες στην θέση «Νεράκι» δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλούς και λειτουργικής ανθρώπινης διαμονής και τα containers στερούνται συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ρεύμα, νερό).

Το δημοτικό συμβούλιο και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, αποφάσισε ομόφωνα:


Α. Καλεί το Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό την ιδιότητα των κατ’ εξοχήν αρμοδίων φορέων, όπως, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την λήψη και γνωστοποίηση της παρούσης απόφασης, απομακρύνει όλα τα containers που είναι τοποθετημένα στην περιοχή «Νεράκι» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, μεριμνώντας παράλληλα για την απομάκρυνση των Κούρδων προσφύγων και την μετεγκατάστασή τους σε οργανωμένες και ασφαλείς δομές φιλοξενίας προσφύγων.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής, όπως δια λογαριασμό του Δήμου κινηθεί νομικά για την αναζήτηση και απόδοση τυχόν ποινικών και άλλου είδους ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου μελλοντικά να αποτρέπονται αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες και να καταστέλλονται εν τη γενέσει τους.
Διαβάστε σχετικά:
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου: Με επιτυχία δόθηκε η τριήμερη απεργιακή μάχη - Εκοψαν το νερό στους πρόσφυγες για να αδειάσουν τον καταυλισμόΕργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου: Με επιτυχία δόθηκε η τριήμερη απεργιακή μάχη – Εκοψαν το νερό στους πρόσφυγες για να αδειάσουν τον καταυλισμό

Λαύριο 8/5/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΩΘΗΚΕ Η ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!! Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου χαιρετίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους που απέργησαν τις τρεις ημέρες που δόθ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΑΝΟΥΚΑΡΑ 7 Τ.Κ. 19500 ΤΗΛ: 22920 25328 fax 2292025328 κιν. 6974010107 Mail: [email protected] , blog: ergatikokentrolavriou.blogspot.com ΕΔΡΑ ΛΑΥΡΙΟ Λαύριο 10/5/2016 ΔΕ…