ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής αποφάσισε την παράταση της δυνατότητας που δίνεται από το άρθρο 25 του Ν. 4304/2014 για ευνοϊκές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών (αρ. απόφ. 90/20.11.2014).
Καλούνται οι δημότες που έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, να προσέλθουν στα γραφεία της επιχείρησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 και να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, γνωρίζοντας ότι οι μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης ορίστηκαν ως εξής:
Ποσό Οφειλής Ποσό Δόσεων Αριθμός Δόσεων
40-600 Ευρώ 40 Ευρώ/μήνα (κατ’ ελάχιστο) 1-12
600 Ευρώ-900 Ευρώ 40 Ευρώ/μήνα έως 60 Ευρώ/μήνα Έως 15
900 Ευρώ-1.800 € 45 Ευρώ/μήνα έως 90 Ευρώ/μήνα Έως 20
1.800 €-3.000 € 60 Ευρώ/μήνα έως 100 Ευρώ/μήνα Έως 30
3.000 € και άνω 75 Ευρώ/μήνα και άνω Έως 40
Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 40 δόσεις και κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40 ευρώ.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Κρητικός Σταύρος
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

http://hpolhmas.com