Εκδήλωση απόδοσης τιμής στην μνήμη των Αρμενίων της Καμάριζας

Σχόλια μέσω facebook