Σύμφωνα με την απόφαση 166/2012 του Δημοτικού
Συμβουλίου καθορίζεται η λειτουργία των 
καταστημάτων της Δημοτικής ενότητας 
Λαυρεωτικής του  Δήμου Λαυρεωτικής