Το ArcadiaPortal.gr εξασφάλισε αποκλειστικά την  Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη νόμιμη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Τρίπολης και Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις υπογραφές του υπουργού Εσωτερικών Ευρ. Στυλιανίδη και την υπογραφή του Αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος Σταύρου Καλαφάτη.
Περισσότερα για το τι προηγήθηκε εδώ.
Tο κείμενο της απόφασης για να μην έχετε μόνο την εικόνα του εγγράφου:

Θέμα: Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας και Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Αποφασίζουμε
την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας και Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώροι Υγειονομικής Ταφής, Χ.Υ.Τ), κατά παρέκκλιση  των ισχυόντων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Πελοποννήσου και Αττικής, ως ακολούθως:
  1. Απο την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας, και μέχρι την ποσότητα των 65 τόνων ημερησίως, θα διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής.
  2. Απο την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας, και μέχρι την ποσότητα των 25 τόνων ημερησίως, θα διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής.
  3. Το τέλος χρήσης, ανα τόνο, του παραπάνω Χ.Υ.Τ.Α. καθορίζεται ίσο με το αντίστοιχο που έχει οριστεί για τα μέλη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) του Χ.Υ.Τ.Α. και δεν σχετίζεται με το ειδικό τέλος ταφής του άρθρου 43 του Ν. 4042/2012.
  4. Αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 «Δημοτικά απόβλητα» (ΚΥΑ 50910/2727/2003 – Παράρτημα ΙΒ) και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) και στην άδεια λειτουργίας του παραπάνω Χ.Υ.Τ.Α.
  5. Ο Δήμος Τρίπολης οφείλει:
α. Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης.
β. Να μεριμνήσει για την επίσπευση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του σταθμού μεταβατικής διαχείρισης στη θέση Μενέδες, ο οποίος σύμφωνα με την σχετ.16 απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεταφόρτωση υπολειμμάτων.
γ. Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων.
δ. Να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. της περιοχής ευθύνης του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου που λειτουργεί ως τελικός δικαιούχος των έργων.
6. Ο Δήμος Ερμιονίδας οφείλει:
α. Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης.
β. Η εγκατάσταση δεματοποίησης στη θέση «Δίδυμα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μεταφόρτωση των αποβλήτων στη διάρκεια ισχύος της παρούσης
γ. Να εφαρμόσει  πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), το αργότερο εντός δύο (2) μηνών απο την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων.
δ. Να μεριμνήσει για την διευθέτηση της περιοχής της εγκατάστασης δεματοποίησης στην θέση «Δίδυμα», προκειμένου να μπορεί να επαναλειτουργήσει για δεματοποίηση υπολειμμάτων παράλληλα με την λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
ε. Να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. της περιοχής ευθύνης του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου που λειτουργεί ως τελικός δικαιούχος των έργων.
7. Ο Φορέας Διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής οφείλει:
α. Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα ΑΣΑ των Δήμων Ερμιονίδας και Τρίπολης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1,2,3 και 4 της παρούσας.
β. Να ελέγχει τη σύνθεση, το είδος ή την ποιότητα και την ποσότητα των αποβλήτων που μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις των Χ.Υ.Τ.Α. οι Δήμοι Ερμιονίδας και Τρίπολης, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση της πράξης που συγχρηματοδοτείται απο το ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και αναβάθμιση έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» και ειδικότερα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, προκειμένου να είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία το ταχύτερο, το αργότερο εντός 6μήνου, οι υποδομές μεταβατικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ως άνω πράξη.
9. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), τα απόβλητα θα διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου », που είναι τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της (10) σχετικής Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ. Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τους Δήμους Ερμιονίδας και Τρίπολης (παραγωγό ή κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση). Το στέλεχος Α’ επιστρέφει μετα την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κλατοχο του αποβλήτου. Το στέλεχος Β’ είναι για το αρχείο του συλλέκτη μεταφορέα (εαν είναι επιχείρηση συλλογής – μεταφοράς, αλλιώς για το αρχείο του δήμου) και το στέλεχος Γ’ παραμένει στον παραλήπτη Φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ.
10. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της φορέα, όπως προβλέπεται απο τις κείμενες διατάξεις.
11.Η παρούσα Απόφαση ισχύει απο την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των έργων μεταβατικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή/και του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου ή για διάστημα έξι (6) μηνών απο την έναρξη ισχύος της.
Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ
ΕΥΡ.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ                                ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ       
Αποκλειστικό: Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των απορριμάτων
Αποκλειστικό: Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των απορριμάτων
Αποκλειστικό: Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των απορριμάτων
Αποκλειστικό: Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των απορριμάτων
Αποκλειστικό: Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των απορριμάτων
Αποκλειστικό: Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των απορριμάτων
Αποκλειστικό: Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των απορριμάτων

Πηγή ενημέρωσης:


http://www.arcadiaportal.gr/