Στα πλαίσια της σχετικής μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής μελέτης της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν έως τη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, ώρες 08.00 έως 13.00 2 ος Όροφος) προκειμένου να δηλώσουν, εάν το επιθυμούν, την μετατροπή της προβλεπόμενης εισφοράς σε χρήμα σε γη. 
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και η μετατροπή χρήματος σε προσφορά γης θα πραγματοποιηθεί μόνον εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον νόμο. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν παύουν να ισχύουν. 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς