Πρόταση της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων σε μικρά, φθηνά συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο δήμων, ή μικρών ομάδων γειτονικών δήμων, προτείνει η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων κατά τη συνάντηση των μελών της (αυτοδιοικητικοί φορείς, πολίτες, οργανώσεις κ.α.), που πραγματοποιήθηκε σήμερα με θέμα «υπάρχει λύση για τα σκουπίδια – η κοινωνία θα την επιβάλει».

Η πρόταση της Πρωτοβουλίας αφορά ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο διαμορφώνεται μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον, που ενθαρρύνει και επιβάλλει μέτρα πρόληψης (υπάρχει ευρεία γκάμα μέτρων, για τα οποία χρειάζεται συστηματική ενημέρωση, όπως και για τις άλλες πρακτικές της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων) και αναπτύσσεται στα εξής επίπεδα:

Σε πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας), που περιλαμβάνει επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και άλλων τυποποιημένων προϊόντων – υλικών, οικιακή κομποστοποίηση, δυνατότητα κατασκευής μικρών αποκεντρωμένων μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης, ενώ υπάρχει και υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών.

Επιπλέον, περιλαμβάνει περαιτέρω διαλογή στην πηγή με τέσσερις κάδους για χαρτί, πλαστικά, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, υπόλοιπα οργανικά και βιοαποδομήσιμα υλικά, υπολείμματα, που θα οδηγούνται στις αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις.

Σε δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων), προτείνεται η δημιουργία αποκεντρωμένων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, με σχετικά απλό μηχανολογικό εξοπλισμό, χαμηλού κόστους, που περιλαμβάνει κέντρο συγκέντρωσης προδιαλεγμένων ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών από όλα τα σημεία διαλογής στην πηγή, αξιοποίηση – εμπορία – διάθεση, μονάδα επεξεργασίας – διαχωρισμού σύμμεικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης καθώς και μονάδα επεξεργασίας αδρανών.

kathimerini.gr