Επιστολή απέστειλε την Τετάρτη στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, o Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ. Μεθενίτης και επισημαίνει τους κινδύνους και την ανησυχία του από την ενδεχόμενη φορολόγηση των εκτός σχεδίου πόλης αγροτεμαχίων και αγροτικών εκτάσεων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη και
ολοσχερή διαφωνία μας,  στην πιθανή εφαρμογή του μέτρου
φορολόγησης των εκτός Σχεδίου Πόλης αγροτεμαχίων και αγροτικών
εκτάσεων, (αναφερόμαστε σε  αγρούς, βοσκοτόπους κλπ) στον Δήμο
μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

Κατ’ αρχήν, η φορολόγηση αγροτεμαχίων, βοσκοτόπων κλπ, είναι
εκατό τοις εκατό αντισυνταγματική και παράνομη, καθώς η Πολιτεία
δεν έχει το δικαίωμα φορολόγησης ακινήτου, από την εκμετάλλευση
του οποίου, ο κύριός του,  ποτέ  μέχρι σήμερα  δεν  έχει  καρπωθεί,
κανένα απολύτως εισόδημα!

Επιπλέον, ο Δήμος Μαρκοπούλου  Μεσογαίας,  αποτελεί μία  κατά
βάση, αγροτική περιοχή 85.000 στρεμμάτων, με  χιλιάδες
ακαλλιέργητα αγροτεμάχια, εκτάσεως από ένα έως επτά-οκτώ
στρέμματα.

Λαμβάνοντας υπόψην, τους  μέχρι στιγμής, επαχθείς επιβληθέντες
φόρους, που έχουν  οδηγήσει την πλειοψηφία των νοικοκυριών στα
όριά τους, κρίνουμε πως η πιθανή εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, θα
αποτελέσει δίχως αμφιβολία, την οικονομική, χαριστική βολή  στην
τοπική μας κοινωνία.Κύριε Υπουργέ!

Όπως καλά γνωρίζετε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει  ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό γνώρισμα: Βρίσκεται πάντα, δίπλα στον πολίτη, στα
προβλήματα και την καθημερινότητά του.  Θεωρούμε λοιπόν, πως
είμαστε οι πλέον αρμόδιοι για την έκφραση γνώμης και τοποθέτησης
επί του θέματος.

Ακόμη και εάν αποφασίσετε να εφαρμόσετε το προαναφερθέν μέτρο,
είναι απολύτως βέβαιο και θα το διαπιστώσετε και στην πράξη, ότι οι
μέσοι  πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης, στις
ομολογουμένως τεράστιες, πλέον, φορολογικές τους υποχρεώσεις!

Αποτρεπτική όμως, αν όχι απαγορευτική, θα ήταν  και  η απόπειρα
ενασχόλησης των νέων με τη γεωργία και τις καλλιέργειες, μετά την
εφαρμογή του υπό εξέταση μέτρου. Από τη μία πλευρά, δίνονται
κίνητρα μέσω των διαφόρων προγραμμάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης για την «στροφή» των νέων και όχι μόνο, στη
Γεωργία,  προκειμένου να αναπτυχθεί ο Πρωτογενής Τομέας και να
οικοδομηθεί μία πιο στέρεα και υγιής οικονομική βάση και από την
άλλη, εξετάζονται αποτρεπτικά για τον μέσο αγρότη, μέτρα.
Εν κατακλείδι, κρίνουμε ως απολύτως  άδικη και  μονομερώς
απολύτως επιβαρυντική για τον φορολογούμενο, την πιθανή
φορολόγηση αγροτεμαχίων και λοιπών αγροτικών  ακινήτων, που
ποτέ δεν απέφεραν, ούτε θα αποφέρουν στους κυρίους  τους, κάποιο
εισόδημα!

Ευελπιστούμε στην κατανόηση του δίκαιου, του αιτήματός μας.
Ευχόμαστε επίσης κάθε επιτυχία, στο  πράγματι εξαιρετικά δύσκολο
έργο σας.

Με εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Σχόλια μέσω facebook