Την δρομολόγηση της επίλυσης ορισμένων σοβαρότατων ζητημάτων, όπως η είσπραξη της εισφοράς των Δήμων μέσω ΔΕΗ, η αποκατάσταση 10 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Αττική, η προμήθεια καυσίμων, οι αμοιβές προσωπικού, η καταβολή μέρους των αντισταθμιστικών εισφορών στους Δήμους, η είσοδος ιδιωτικών απορριμματοφόρων στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, αποφάσισε στην πρώτη συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε στην αρχική εισήγηση του, ότι αυτή η Ε.Ε έχει να αντιμετωπίσει και να λύσει μεγάλα προβλήματα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.
Μεγάλα και επείγοντα, καθώς ο χρόνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ, εκπνέει σε δύο χρόνια. Ο κ. Σγουρός υπογράμμισε ότι η υπηρεσιακή δομή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, παρουσιάζει στη λειτουργία της αδυναμίες που πρέπει να θεραπευτούν τάχιστα. «Εκπλήσσομαι καθημερινά από την διαπίστωση τεράστιων αδυναμιών» τόνισε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε όμως ταυτόχρονα και την βούληση όλων των μελών της Ε.Ε , να εργαστούν σκληρά και συστηματικά προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στην αποστολή τους σε συνεργασία βεβαίως με το προσωπικό του Συνδέσμου.
Από τις κυριότερες αποφάσεις της Ε.Ε, ήταν η αποστολή επιστολής προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό, προκειμένου να αποδοθούν στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α οι παρακρατηθέντες πόροι από τα δημοτικά τέλη, ύψους 25.000.000 ευρώ που αφορούν τις οφειλές των δήμων για το πρώτο τρίμηνο του 2012, όπως επίσης ανάλογη επιστολή να αποσταλεί στους Δήμους μέλη προκειμένου να καταβάλλουν την εισφορά του Β’ Τριμήνου. Αποφασίστηκε ακόμη η δημοπράτηση από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α των έργων αποκατάστασης 10 ΧΑΔΑ στην Αττική, η επίλυση του προβλήματος μισθοδοσίας των συμβασιούχων, των καυσίμων, και η αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία. Αποφασίστηκε επίσης η Νομική Υπηρεσία να ενημερώσει, στην επόμενη συνεδρίαση την Ε.Ε, για όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α με φορείς και ιδιώτες, καθώς και για όλες τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.
Η Ε.Ε έπειτα από πρόταση του Προέδρου της αποφάσισε να ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τα επείγοντα ζητήματα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα οι κ.κ Μαστοράκος Γεώργιος, Λιόσης Άγγελος, Χιωτάκης Νίκος, Βαρελάς Ανδρέας, Τεντόμας Χρήστος, Ζαννιάς Αναστάσιος, Γάκης Αντώνιος, Δρούγκας Σταύρος, Γιαννακόπουλος Βασίλης.


Κώστας Μιλόβας
http://www.vimagazino.gr/opinions/useropinions/article/?aid=460887