• Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του “forkeratea” η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επέστρεψε ως παράνομες τις παραπάνω αποφάσεις του δήμου Λαυρεωτικής.
Άκυροι ως παράνομοι  κηρύχτηκαν οι τρεις διαγωνισμοί του δήμου Λαυρεωτικής  για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των παραλιών Κακή Θάλασσα,  Δασκαλιό (Βένιο),  Χάρακας σε ιδιώτες. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που κρίνει αυτεπάγγελτα τη νομιμότητα των πράξεων των δήμων, έκρινε χωρίς να υπάρξει καμία προσφυγή, ότι και οι τρεις διαγωνισμοί έγιναν παράνομα.

Μετά από αυτή την πολύ σοβαρή εξέλιξη οι επιχειρηματίες βρίσκονται στον αέρα. Έχουν  όμως τόσο αυτοί όσο και ο δήμος την δυνατότητα να προσφύγουν σε δευτεροβάθμιο όργανο (έφεση) όπου είναι  πολύ πιθανό ότι θα χάσουν, μια που η κρίση ήταν αυτεπάγγελτη. Ωστόσο μπορεί να κερδίσουν ελάχιστο χρόνο.  Μέχρι τότε θα πρέπει να ανακληθούν οι συμβάσεις.

https://forkeratea.com//Σχετικά

Δημοσιεύουμε τις τρεις αποφάσεις του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπογράφονται από τον πολύ γνωστό στην Κερατέα κο Ηλία Λιακόπουλο