forkeratea


Έτος 2013 μ.Χ. και ακόμη στην Ελλάδα, το παραπάνω ερώτημα δεν φαίνεται να έχει εύκολη απάντηση. Καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. δείχνει το βάθος και την έκταση των αρνητικών στερεοτύπων και των ρατσιστικών συμπεριφορών που διέπουν ακόμα ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας…


Γυναίκα με σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία έχει φτάσει στο στάδιο της τετραπληγίας, κατέθεσε στις 26-11-2012 αίτηση προς το Δήμο Λαυρεωτικής για να της χορηγηθεί άδεια για κατασκευή ράμπας στην παραλία «Τουρκολίμανο» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. Τα έξοδα μάλιστα τα ανέλαβε η ίδια!Ο Δήμος Λαυρεωτικής ως όφειλε συμφώνησε και έθεσε και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα έπρεπε να τηρηθούν: «Η ράμπα θα πρέπει να είναι κάθετα προς την ακτογραμμή, επιτρέποντας την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής προϋποθέσεις …» κλπ.


Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε με ίδια οικονομικά μέσα της ενδιαφερόμενης, όπως αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι ΚΥΑ για το θέμα.


Όμως το εν λόγω έργο σταμάτησε μετά από ενέργειες περιοίκων οι οποίοι έχουν στραφεί ακόμα και εναντίον της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής με το αιτιολογικό ότι «ενοχλούνται με το θέαμα και ότι με το άνοιγμα της ράμπας χάνεται μία θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στην σκιά»!!!


Η ΕΣΑμεΑ καλεί τον Δήμο και όλους τους εμπλεκομένους να δώσουν εντολή για τη συνέχιση της κατασκευής της ράμπας προασπίζοντας τα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.


Να σταθούμε όλοι ενάντια σε ιδιοτελή συμφέροντα που χαρακτηρίζονται από μικροψυχία και γίνονται τροχοπέδη στην άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία.


Τα στοιχεία και το φωτογραφικό υλικό είναι στη διάθεση της ΕΣΑμεΑ.

ΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                   Αθήνα: 12-3-2013
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                           Αρ. Πρωτ.1029
Συνημμένα                                                                                             
                                                                    Προς:  κ. Ευρ. Στυλιανίδη, Υπουργό Εσωτερικών
 κ. Ευ. Λιβιεράτο, Υπουργό Περιβάλλοντος
                                                                                Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
                                                                                κ. Κ. Μουσουρούλη,   Υπουργό Ναυτιλίας και                                                                              
                            Αιγαίου                                                                  

                                                                                κ. Κ. Λεβαντή, Δήμαρχο Λαυρεωτικής
ΚΟΙΝ:
– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Νεολαίας, Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής
– Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ι.Στουρνάρα
– Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
– Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής
– κ. Στ. Ρόζη, Αντιδήμαρχο Λαυρεωτικής  
– Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής
-ΕΟΚΑ –Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών

Θέμα: «Η συνέχιση του έργου κατασκευής ράμπας σε παραλία του Δήμου Λαυρεωτικής φραγμός σε ιδιοτελή ατομικά συμφέροντα»

Κύριοι Υπουργοί,
Κύριε Δήμαρχε

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την καταγγελία ατόμου με βαριά κινητική αναπηρία που αφορά στην παρεμπόδιση, από περιοίκους, των απαιτούμενων εργασιών για να καταστεί προσβάσιμη σε άτομα με κινητική αναπηρία η παραλία Τουρκολίμανο Κερατέας, και ζητούμε να πράξετε τα δέοντα βάσει των αναφαίρετων θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όπως υπαγορεύονται από το Σύνταγμα της χώρας μας, την εθνική μας νομοθεσία και της κυρωθείσας Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίας (ν. 4074/2012).

Η καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της Ε.Σ.ΑμεΑ. δείχνει το βάθος και την έκταση των αρνητικών στερεοτύπων και των ρατσιστικών συμπεριφορών που διέπουν ακόμα ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας και τα οποία η ελληνική Πολιτεία και οι δημοκρατικά εκλεγμένοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται να αποτρέψουν μέσω συγκεκριμένων ενεργειών τους.

Το ιστορικό αυτής της καταγγελίας έχει ως εξής:

Η ενδιαφερόμενη, άτομο με σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία έχει φτάσει στο στάδιο της τετραπληγίας, κατέθεσε στις 26-11-2012 αίτηση προς το Δήμο Λαυρεωτικής για να της χορηγηθεί άδεια για κατασκευή ράμπας στην παραλία «Τουρκολίμανο» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. Επισημαίνουμε ότι στην αίτηση της ενδιαφερόμενης αναφέρεται ότι τα έξοδα του έργου αναλαμβάνει η ίδια!!!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως όφειλε, κατέθεσε την ανωτέρω αίτηση (στη διάθεσή σας μετά από συνεννόηση με το γραφείο της Ε.Σ.ΑμεΑ. για ευνόητους λόγους) στην Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, η οποία, με απαντητικό της έγγραφο στις 04-02-2013 αναφέρει μεταξύ άλλων «….σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την προαναφερόμενη κατασκευή, σημειώνοντας ότι η ράμπα θα πρέπει να είναι κάθετα προς την ακτογραμμή, επιτρέποντας την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν στο σύνολό τους, όπως ορίζει η υπ’αριθ. …………….). Το εν λόγω απαντητικό έγγραφο επισυνάπτεται για την πλήρη ενημέρωσή σας.  

Ήδη από 9ης Μαΐου 2012 η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ενημερώνει με έγγραφό της για τη συμπλήρωση της ΚΥΑ του έτους 2009/ΦΕΚ 792/ΤΒ΄/29-4-2009 με νέα ΚΥΑ δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1411/ΤΒ/30-4-2012 στην οποία αναφέρεται με ρητό τρόπο μεταξύ άλλων ότι «……….με την εν λόγω συμπλήρωση προβλέπεται ότι σε μία (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλία κ.λπ. καθώς όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου της συμπληρούμενης ΚΥΑ οι ΟΤΑ υποχρεούνται επίσης να προβούν στην τοποθέτηση ενός διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία». Το ανωτέρω έγγραφο επισυνάπτεται για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Στο παρόν μνημονεύουμε και την υπ’ αριθ. εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 21826/ΕΓΚ.31/19-4-07  Προσβάσιμες Παραλίες, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά: Όπως γνωρίζετε, κατά την θερινή περίοδο, είναι ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στη χαρά και την ψυχαγωγία που παρέχουν οι ακτές και οι παραλίες τις χώρας μας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί μία λειτουργική, άνετη και φιλική παραλία για το σύνολο των επισκεπτών της αλλά και το περιβάλλον, σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις περί «Ειδικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους»

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε με ίδια οικονομικά μέσα της ενδιαφερόμενης, όπως αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία μας, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι προαναφερόμενες ΚΥΑ. Σημειώνουμε ότι φωτογραφικό υλικό σχετικό με το εν λόγω θέμα διατίθεται ηλεκτρονικά.

Όμως το εν λόγω έργο σταμάτησε μετά από ενέργειες περιοίκων οι οποίοι, βάσει προαναφερόμενης καταγγελίας, έχουν στραφεί ακόμα και εναντίον της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής με το αιτιολογικό ότι ενοχλούνται με το θέαμα και ότι με το άνοιγμα της ράμπας χάνεται μία θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στην σκιά!!!

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καλούμε να δώσετε εντολή για τη συνέχιση της κατασκευής της ράμπας προασπίζοντας τα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Καλούμε, επίσης, τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία έχει συμβάλλει μέχρι σήμερα θετικά στην κατασκευή του εν λόγω έργου, να αντισταθεί με σθένος σε ατομικά ανιδιοτελή συμφέροντα που χαρακτηρίζονται από μικροψυχία και γίνονται τροχοπέδη στην άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία.

Θεωρούμε αδιανόητο να σταματήσει η ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο:

  1. Θα ωφελήσει τα άτομα με κινητική αναπηρία σε θεραπευτικό και ψυχαγωγικό επίπεδο
  2. Θα αποτελέσει παράδειγμα για την εφαρμογή πολιτικών μέσω των οποίων θα προσελκυστούν τουρίστες με αναπηρία από όλο τον κόσμο επιφέροντας θετικά οικονομικά αποτελέσματα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο.  

Η χώρα μας πρέπει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς που δεν θα αφήσουν ρατσιστικές νοοτροπίες και συμπεριφορές να υπερισχύσουν ανατρέποντας τα όποια βήματα προόδου έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Εν αναμονή των ενεργειών σας προς θετική κατεύθυνση και της ενημέρωσής μας.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                            Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                         ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
“Ε.Σ.Α.με.Α.”
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

NATIONAL CONFEDERATION OF DISABLED PEOPLE
“N.C.D.P.”
MEMBER OF THE EUROPEAN DISABILITY FORUM


Διαβάστε σχετικά:

Μικρή Παραλία Αγίας Μαρίνας: Αποτράπηκε αυθαίρετη κατασκευή μέσα στην παραλία

Alexa Graph Widget

Καθοριστική, άμεση και κυρίως αποτελεσματική ήταν η παρέμβαση των κατοίκων, του συλλόγου Αγίας Μαρίνας και του Δήμου Λαυρεωτικής στην προσπάθεια «αγνώστων» να αλλοιώσουν τη Μικρή Παραλία Αγίας Μαρίνας του οικισμού στο Τουρκολίμανο Κερατέας. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 18/2 το μεσημέρι, έγινε αντιληπτό……
 

Tο κείμενο της ΕΣΑμεΑ περιέχει ανακρίβειες σχετικά με τη ράμπα για ΑΜΕΑ στη Μικρή Παραλία Αγίας Μαρίνας, δηλώνει ο πρόεδρος του συλλόγου

Alexa Graph Widget

Αξιότιμοι κύριοι, Με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Κερατέας, θεωρώ υποχρέωσή μου να αποκαταστήσω αρκετές ανακρίβειες και κατηγορίες που περιείχε το κείμενο της ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) που δημοσιεύσατε στις 12/3 στην ιστοσελίδα σας……