Καλλιθέα 10/2/2015
ΘΕΜΑ: Λειτουργία Ανταποκριτή Συλλόγου Τριτέκνων
Δελτίο Τύπου
Ο
Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής ιδρύθηκε το 2006, με κύριο σκοπό
του την διεκδίκηση για να επιτευχθεί η εξομοίωση των τρίτεκνων με τις
πολύτεκνες οικογένειες.
Σήμερα
χρειάζεται να προσπαθήσουμε ώστε το 2015 να επιτευχθεί η εξομοίωση.

Στους
σκοπούς του Συλλόγου είναι η προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία
(3) παιδιά. Για τον σκοπό αυτό ο Σύλλογος εκδίδει Ταυτότητα Μέλους του
Συλλόγου, όπου με την επίδειξη της ταυτότητας, ο τρίτεκνος έχει έκπτωση στο
ΚΤΕΛ Αττικής, σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς και καταστήματα όπου μπορεί να
αγοράζει με έκπτωση. Κάθε χρόνο ο Σύλλογος εκδίδει Ετήσιο Ενημερωτικό Οδηγό
Παροχών για τους Τρίτεκνους Αττικής.
Η έδρα
και το κεντρικό γραφείο του Συλλόγου είναι στην Καλλιθέα. Για την εξυπηρέτηση
των μελών του Συλλόγου λειτουργούν επίσης ακόμη 22 γραφεία περιφερειακά, σε
διαφορετικούς δήμους για να εξυπηρετούνται οι Τρίτεκνοι.
Από την
Πέμπτη 14/2/2015 θα λειτουργήσει ακόμη μία Ανταπόκριση του Συλλόγου Τριτέκνων
στο Λαύριο Αττικής.
Ανταποκρίτριες
του Λαυρίου είναι οι κες: ΧΟΡΒΑΤ ΟΛΓΑ και ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ.
Κάθε
Πέμπτη πρωί, 8.00πμ – 10.00πμ θα είναι μέσα στο Καφέ ΟΝΕΙΡΟ, κοντά στο ΕΠΑΛ
Λαυρίου. Θα δίνουν πληροφορίες για τον Σύλλογο, για τα δικαιώματα των
τρίτεκνων, καθώς και θα γίνονται νέες εγγραφές μελών, καθώς και ανανεώσεις.
Εγγραφές
μελών – Aνανεώσεις:
Για την
εγγραφή μέλους στο Σύλλογο χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης που να έχει εκδοθεί το 2015, από 1 μικρή φωτογραφία
προσώπου(διαστάσεων 4 εκ Χ 4 εκ) κάθε μέλους της οικογένειας για να εκδοθούν οι
ταυτότητες, καθώς και φωτοτυπία των αστυνομικών ταυτοτήτων μπρος και πίσω και
των δύο γονιών. Σε περίπτωση διαζυγίου χρειάζεται και η επιμέλεια των παιδιών.
Εάν το
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΔΕΝ είναι από Δήμο της
Περιφέρειας(Νομού) Αττικής,(αλλά είναι από την επαρχία) τότε, ακόμη χρειάζεται
ένας λογαριασμός ΔΕΗ, η ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, καθώς και μία δήλωση του Ν 1566 όπου θα
δηλώνουν πως κατοικούν εντός της Περιφέρειας (Νομού) Αττικής.
Με την
εγγραφή εκδίδονται ταυτότητες τριτέκνου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΗ 
ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ