«Γιορτάζουμε-Συνυπάρχουμε»
Το Κέντρο Προσωρινής
Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 από τις
19:00 έως τις 23:00 στο Λιμάνι Λαυρίου.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει
έκθεση ζωγραφικής και έκθεση των προϊόντων του Εργαστηρίου Κοσμήματος που έχουν
κατασκευάσει οι γυναίκες φιλοξενούμενες του Κέντρου καθώς και κέρασμα
παραδοσιακών γλυκών από τις χώρες προέλευσης των προσφύγων.
Παράλληλα θα
λειτουργήσει έκθεση χειροτεχνημάτων που δημιουργήθηκαν από τα παιδιά του
Κέντρου σε συνεργασία με την ομάδα «Νέοι Εθελοντές σε Δράση».

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενδυνάμωση της αίσθησης του «ανήκειν» στην
κοινότητα, η κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών ως βασική προϋπόθεση
συνύπαρξης και όχι ως αιτία διαχωρισμού και περιθωριοποίησης.

Κ.Π.Δ.Α.Α.Α. Λαυρίου/ Ε.Ε.Σ.
Δ/νση: Δανουκάρα 1, Λαύριο Τ.Κ. 19500
Τηλ.: 22920-27744, 22414
Φαξ: 22920-27744