Το δημοτικό συμβούλιο Λαυρεωτικής εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην κεντρική πλατεία (Αγίου ∆ηµητρίου) της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας του ∆ήµου Λαυρεωτικής, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 62/22-10-2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

Συγκεκριµένα:

Η κίνηση των οχηµάτων από την Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου προς την οδό Ευεργέτη Κωνσταντίνου Πρίφτη, θα υλοποιείται µέσω της οδού Γ. Μωραΐτη Ιατρού, η οποία έχει ελάχιστο πλάτος 4 m. Εκατέρωθεν της οδού Γ. Μωραΐτη προβλέπονται πέντε (5) θέσεις στάθµευσης.

Στην είσοδο της πλατείας από την Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο υπάρχον πλάτωµα, προβλέπονται τρείς (3) θέσεις στάθµευσης

Στα πλαίσια των ρυθµίσεων, ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής, µετά την συµβολή της µε την οδό Σταµ. Ανδρέου, µε εξαίρεση τους µονίµους κατοίκους της συγκεκριµένης οδού.

Για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην συγκεκριµένη οδό, θα εκδοθούν ειδικές κάρτες – σήµατα πρόσβασης από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων κατοίκων.

Η είσοδος των οχηµάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής, µετά την συµβολή της µε την οδό Σταµ. Ανδρέου (και υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις), θα γίνεται µόνο από την οδό Ευεργέτη Κωνσταντίνου Πρίφτη (κίνηση από Ευεργέτη Κωνσταντίνου Πρίφτη προς Λ. Αθηνών – Σουνίου).

Η φόρτωση και εκφόρτωση εµπορευµάτων για τα υφιστάµενα καταστήµατα (εµπορικές επιχειρήσεις, σούπερ µάρκετ, κ.λ.π.), για τα οποία απαιτείται η διέλευση φορτηγών οχηµάτων άνω των δυόµιση τόνων (2,5 tn), θα γίνεται µόνο από την οδό Ευεργέτη Κωνσταντίνου Πρίφτη και αντίστοιχα από την οδό Μάρκου Μπότσαρη, για τα καταστήµατα που πρόσκεινται σ’ αυτήν.

Τα κόκκινα κολωνάκια που βρίσκονται επί της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου (απέναντι από την οδό Ι. Ταταράκη), θα συνεχιστούν µέχρι το σηµείο της Λεωφόρου, όπου τέµνεται από την οδό Μάρκου Μπότσαρη.

Ανακαλούνται όλες οι άδειες στάθµευσης, οι οποίες έχουν δοθεί.

Ανακοίνωση των επαγγελµατιών της περιοχής

«Κύριοι, λαµβάνοντας υπόψη την εισηγητική έκθεση του Αντιδηµάρχου κυρίου Σταύρου Ρόζη προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για το παραπάνω θέµα, τις θέσεις των επαγγελµατιών της περιοχής, για την ενδεχόµενη λήψη απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην κεντρική πλατεία της Κερατέας, µε βάση το συνηµµένο τοπογραφικό της περιοχής, θα θέλαµε να σας αναφέρουµε τα εξής:

∆εν πιστεύουµε ότι θα δοθεί λύση στο κυκλοφοριακό πρόβληµα της πλατείας αλλά αντίθετα θα επιβαρυνθεί, ειδικά η οδός Κωνσταντίνου Πρίφτη. Η πεζοδρόµηση της οδού Αγίας Παρασκευής αποκόβει την πλατεία από την πλευρά του Κωνσταντίνου Πρίφτη, µε αποτέλεσµα οι πιθανοί πελάτες να πρέπει να κάνουν το γύρο της πόλης και συγκεκριµένα από το Α’ ∆ηµοτικό, για να βρεθούν ξανά στην πλατεία.

Λόγω του γενικότερου προβλήµατος στάθµευσης στο κέντρο της πόλης µας και επιβαρύνοντας αυτό µε ακόµα λιγότερες θέσεις, θα έχει σαν αποτέλεσµα τις παράνοµες σταθµεύσεις, τις κλήσεις της Τροχαίας και τελικά την αποµάκρυνση των υποψήφιων πελατών προς άλλα καταστήµατα, µακριά από την πλατεία.

Η φόρτωση και εκφόρτωση εµπορευµάτων για τα υφιστάµενα καταστήµατα θα πρέπει να γίνεται ανεµπόδιστα, άσχετα µε το βάρος των φορτηγών, σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας, κάτι που γίνεται στους περισσότερους πεζόδροµους της χώρας.

Και κυκλοφοριακές ρυθµίσεις δεν θα πρέπει να γίνονται αποσπασµατικά, σε ένα µόνο σηµείο του εµπορικού ιστού της πόλης, εάν αυτό δεν αποτελεί µέρος µιας συνολικής µελέτης.

Κατόπιν αυτών, αιτούµεθα την απόσυρση της συγκεκριµένης ρύθµισης και καλούµε τη ∆ηµοτική Αρχή σε διαβούλευση επί του θέµατος, µε όλους εµάς τους επαγγελµατίες, τους άµεσα θιγόµενους, όπως οφείλατε να έχετε πράξει».

Αναφορικά µε την πρόταση της αναβολής της λήψης απόφασης επί του θέµατος, η κ. Πρόεδρος διεξήγαγε ψηφοφορία, κατά την οποία απερρίφθη η πρόταση αυτή κατά πλειοψηφία.

Συγκεκριµένα:
Υπέρ της πρότασης της αναβολής ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µείζονος µειοψηφίας, κ.κ. Λουκάς ∆ηµήτριος, Κωστάλας Αντώνιος, Ατάλλα Ελ Αγιούµπ και Βελετάκου Ευαγγελία, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της ελάσσονος µειοψηφίας κ.κ. Ιατρού Σταύρος, Ιατρού Σωτήριος και Παµφίλης Απόστολος, καθώς και η ανεξάρτητη ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Κουλουβράκη Ιωάννα, ήτοι συνολικά οκτώ (8) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.

Κατά της πρότασης της αναβολής ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Μακρή Αρετούσα, Μπουκουβάλας Λάµπρος, Στάµου Νικόλαος, Ρόζης Σταύρος, Πρίφτη Χαρίκλεια, Κατσουνάκης Κυριάκος, Μπίστας Εµµανουήλ, Παπανικολάου Νικόλαος, Πολύζος Γεώργιος, Πιτσικάλη Ιουλία, Σαλίβερος Γεώργιος, Σοφρώνης Άγγελος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Ξεφτέρης Ιωάννης, η ανεξάρτητη ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Αργεντίνη Ασπασία, ήτοι δεκατέσσερις (14) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας, κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, ήτοι συνολικά ψήφισαν δέκα πέντε (15).


Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι της µείζονος πλειοψηφίας κ.κ. Αντωνίου Νικόλαος και Κατσίκης Κων/νος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και δεν ψήφισαν. Απουσίαζαν από την Συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σταµέλου – Λουκά Αναστασία, Κουµπλή – Μανώλη Μαρία και Βλαχογιάννης Νικόλαος.