Πρώτη έγκριση για το νέο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τα απορρίμματα

Προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ). Ήδη έγινε το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση νέου μοντέλου στη διαχείριση απορριμμάτων, το οποίο εστιάζει στο τοπικό επίπεδο, τη μικρή κλίμακα και τις ήπιες τεχνικές. Το κείμενο αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με τρία λευκά και καμία αρνητική ψήφο, από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, που αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας Αττικής – απαρτίζεται από τους 66 δημάρχους της Περιφέρειας, εκπροσώπους 18 φορέων και 28 πολίτες.
Στον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, εκτός από τα αστικά απόβλητα, συμπεριελήφθησαν για πρώτη φορά και άλλα, όπως τα βιομηχανικά απόβλητα. Το κείμενο αναθεώρησης βασίστηκε στη μελέτη της Ομάδας Εργασίας του Ενιαίου Διαβαθμιδικού συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Η Ομάδα Εργασίας έχει κάνει προτάσεις για τη διαχείριση υπολειμματικών συμμείκτων, με έμφαση στο δίκτυο πράσινων σημείων και την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας για τα σχέδια διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.
Πάντως, την τελική απόφαση για τον νέο ΠΕΣΔΑ θα λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και στη συνέχεια το κείμενο αναθεώρησης θα επιστραφεί στον ΕΔΣΝΑ για υλοποίηση. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης θα ολοκληρωθούν με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων – διευκρινίσεων που έχουν υποβάλει οι δήμοι και επεξεργάζεται η Ομάδα Εργασίας του ΕΔΣΝΑ. Την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων θα αναλάβουν να υλοποιήσουν οι δήμοι.
Οι διαδικασίες επιταχύνονται σε όλα τα επίπεδα ώστε να εφαρμοστούν τα σχέδια που θα οδηγήσουν σε μείωση του όγκου απορριμμάτων. Βέβαια, οι επιλογές του τρόπου διαχείρισης συνδέονται και με τη δημοσιονομική στενότητα και με την πολιτική κατεύθυνση για παρέμβαση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αλλά και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων παραμένει φλέγον και επιζητά αποτελεσματικές λύσεις. Η διαβούλευση συνεχίζεται. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί κάτι ακόμα, όσο και αν αυτό μπορεί να εκληφθεί ως μια διαδικαστική λεπτομέρεια: η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ιδρύθηκε ως γνωμοδοτικό όργανο για θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος το 2010 και συνεδρίασε για πρώτη φορά την περασμένη Τετάρτη (16.9.2015), οπότε και εγκρίθηκε η εισήγηση για τον νέο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων…
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ

logo
Ρένα Δούρου
Αττική
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του νέου ΠΕΣΔΑ από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το κείμενο αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ) από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που συνεδρίασε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015, για πρώτη φορά από τη συγκρότησή της.
Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση του κειμένου αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ που εκπονήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΔΣΝΑ με τη σχετική Μελέτη της Ομάδας Εργασίας, ενημερώθηκαν αναλυτικά τα μέλη της επιτροπής, διασαφηνίστηκαν απορίες και χρονοδιαγράμματα επί της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ και καταγράφηκαν οι εύστοχες επισημάνσεις των εμπλεκόμενων φορέων και ομιλητών.
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 178 του ν. 3852/2010) και απαρτίζεται από τους 66 Δημάρχους της Περιφέρειας, εκπροσώπους 18 φορέων και 28 πολίτες.
Τις εργασίες της Συνεδρίασης άνοιξε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου, η οποία, αφού καλωσόρισε τους παρισταμένους, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, επεσήμανε ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Περιφερειάρχη, υπογράμμισε την κρισιμότητα του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων για το μέλλον της Αττικής, για το περιβάλλον, την οικονομία και την ανάπτυξη, και τόνισε μεταξύ άλλων:
«Η ενεργή συμμετοχή, τόσο στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των πολιτικών, όσο και στην υλοποίηση, αποτελεί όρο για την ευόδωση των στόχων του νέου σχεδιασμού που εστιάζει στο τοπικό επίπεδο, τη μικρή κλίμακα και τις ήπιες τεχνικές. Αν το προηγούμενο συγκεντρωτικό και φιλο-εργολαβικό μοντέλο μπορούσε ίσως να εφαρμοστεί «από τα πάνω», αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσει ως Περιφερειακή Αρχή για την αναθεώρηση του σχεδιασμού βάζει στο επίκεντρο τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία των πολιτών».
Κλείνοντας το χαιρετισμό της, η κ. Κυπριανίδου χαρακτήρισε το θέμα ημερήσιας διάταξης ως «ένα καλό σημείο εισόδου» στη δουλειά που θα κάνει η Επιτροπή τα επόμενα χρόνια και υποσχέθηκε ότι «μαζί με όλες τις δράσεις συμμετοχής και διαβούλευσης που κάνουμε, θα βάλουμε και την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης πιο ψηλά στις προτεραιότητές μας και θα εντατικοποιήσουμε τις εργασίες μας, ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη συνεννόηση και τη συνεργασία που χρειάζεται ο τόπος».
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η μελέτη της Ομάδας Εργασίας του επιστημονικού προσωπικού του ΕΔΣΝΑ, από την κα Γ. Ασημακοπούλου, και με με προβολή εποπτικών διαφανειών, επισημάνθηκε ο  καθοριστικός ρόλος του ΕΔΣΝΑ για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, και έγινε αναφορά ειδικότερα στην πρόταση της Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση υπολειμματικών συμμείκτων, για το δίκτυο πράσινων σημείων και την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας για τα σχέδια διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. Ακολούθως το λόγο έλαβε ο σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης) του ΕΔΣΝΑ για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, κ. Κυριάκος Σταμέλλος που παρουσίασε το σχέδιο απόφασης που προέκυψε από τη συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας.
Μετά από την παρουσίαση του αναθεωρημένου κειμένου του ΠΕΣΔΑ, το λόγο έλαβαν μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Ιατρού, εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος, αφού τόνισε ότι «η διαβούλευση συνεχίζεται και έτσι ο ΠΕΣΔΑ θα είναι σε διαδικασίας διαρκούς αναθεώρησης», επεσήμανε ότι «για πρώτη φορά στο νέο ΠΕΣΔΑ, εκτός από τα αστικά απόβλητα, συμπεριελήφθησαν και άλλα, όπως τα βιομηχανικά απόβλητα» και προχώρησε στη διατύπωση ορισμένων επισημάνσεων, απαραίτητων για τη λήψη της απόφασης, όπως ότι «η Εισήγηση που έχει υποβληθεί είναι απολύτως σύννομη, ακολουθεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και προσαρμόζεται σε όλες τις Οδηγίες που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ακόμη, ο κ. Ιατρού, εξηγώντας τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την τελική έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ, επεσήμανε ότι «σήμερα θα εγκρίνουμε την εισήγηση, στη συνέχεια θα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής θα λάβει την τελική απόφαση, ενώ μετά θα επιστραφεί στον ΕΔΣΝΑ για υλοποίηση και όλοι οι Δήμοι θα είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης που θα ολοκληρωθούν μετά και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων – διευκρινίσεων που έχουν υποβάλει οι Δήμοι και επεξεργάζεται η Ομάδα του ΕΔΣΝΑ».
Τέλος, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συζήτησης στην Επιτροπή Διαβούλευσης, τέθηκε σε ψηφοφορία η κατεύθυνση του νέου ΠΕΣΔΑ, όπως έχει αποτυπωθεί στην Εισήγηση που παρουσιάστηκε και όπως θα διαμορφωθεί κατόπιν της ένταξης των παρατηρήσεων, διευκρινίσεων και διαπιστώσεων που καταγράφτηκαν κατά τη συζήτηση.
Κατόπιν της ψηφοφορίας, το κείμενο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τρία λευκά και καμία αρνητική ψήφο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Twitter: @renadourou

Το Γραφείο Τύπου, 23/9/15