Ο Δήμος Λαυρεωτικής, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του «Πράσινου Ταμείου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση της αγοράς
διώροφου κτιρίου στο ΟΤ.147 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου.

Η πρόταση αυτή, έγινε δεκτή από το «Πράσινο Ταμείο» και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της, ποσού
311.518,51 € με την υπ’ αρ. 114.9/2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Το εν λόγω κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικό Διατηρητέο Κτίριο, σύμφωνα με την υπ. αριθ.
19229/4222/08-07-1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΦΕΚ 576/Δ/06-08-1998).

O Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να μεταφέρει στο κτίριο, μετά την αγορά του, τη στέγαση της
Δημοτικής βιβλιοθήκης Λαυρίου, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1954 και περιλαμβάνει σημαντικά βιβλία
που αφορούν, μεταξύ των άλλων, την πλούσια μεταλλευτική ιστορία της πόλης καθώς και το Ιστορικό
Αρχείο της πόλης με μοναδικά ντοκουμέντα από την ίδρυση της το 1865 μέχρι σήμερα.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς