Ψήφισμα συμπαράστασης στο Δήμο Μονεμβασίας και στους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, εξέδωσε η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής (Σύλλογος Επιστημόνων Λαυρεωτική). Με το ψήφισμα αυτό εκφράζεται η αντίθεση του συλλόγου από το Λαύριο στη χάραξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Μεγαλόπολης, μέσω πυλώνων υψηλής τάσης, κατά μήκος της χερσονήσου του Μαλέα. Ζητείται δε η κατάρτιση άλλης χάραξης, που θα παρακάμπτει εντελώς τη χερσόνησο του Μαλέα.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες του Λαυρίου, οι πυλώνες υψηλής τάσης περνούν μέσα από περιοχές ειδικής νομοθετικής προστασίας και η εγκατάστασή τους συνιστά «βάρβαρη, βίαιη επέμβαση στο περιβάλλον, στη ζωή και την υγεία των κατοίκων, θα υποβαθμίσουν δε την οικονομία της περιοχής», ενώ προσθέτουν ότι «δεν υπάρχει καν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Αναλυτικά, το ψήφισμα της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής έχει ως εξής:
«Ψήφισμα συμπαράστασης στο Δήμο Μονεμβασίας και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής για τη μη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πυλώνων υψηλής τάσης καθ’ όλο το μήκος της όδευσης (θέση Συκέα Μολάων-τον Κάβο Μαλέα) και την εξεύρεση άλλης χάραξης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Κρήτη, που θα παρακάμπτει εντελώς την χερσόνησο του Μαλέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής του Συλλόγου Επιστημόνων της περιοχής, η οποία έχει άρρηκτους δεσμούς με τη Λακωνία (Βάτικα-Μάνη), αφού μεγάλο μέρος των κατοίκων της κατάγεται απ’ αυτήν, ομόφωνα προσυπογράφει την απόφαση (14/6/2016, αρ. απόφ.140/2016) του Δήμου Μονεμβασίας και το κείμενο διαμαρτυρίας των 26 κοινωνικών φορέων και συμπαρατασσόμαστε κατά των καταστροφικών για το περιβάλλον και τους ανθρώπους, σχεδιασμών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ, εταιρεία θυγατρική της ΔΕΗ), που προβλέπουν πυλώνες υψηλής τάσης για την εναέρια μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τους Μολάους-είναι δε και το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής όδευσης-και στη συνέχεια υπογειοποίηση του καλωδίου ως τον Κάβο Μαλιά και υποθαλάσσιο προς την Κρήτη. Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις αιτήσεις εταιρειών για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και δημιουργία αιολικών πάρκων.

Οι πυλώνες υψηλής τάσης περνούν μέσα από περιοχές ειδικής νομοθετικής προστασίας και η εγκατάστασή τους συνιστά βάρβαρη, βίαιη επέμβαση στο περιβάλλον, στη ζωή και την υγεία των κατοίκων, θα υποβαθμίσουν δε την οικονομία της περιοχής. Ενώ, όπως μας ενημέρωσαν εκπρόσωποι των παραπάνω κοινωνικών φορέων δεν υπάρχει καν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλείται να λύσει το πρόβλημα του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης, παρεμβαίνοντας δραστικά και προστατεύοντας τα δημόσια αγαθά του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων, ως κατά τον νόμο οφείλει».

Το παραπάνω ψήφισμα υπογράφουν ο πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής Αναστάσιος Βλάδος – οικονομολόγος, ο γραμματέας Κώστας Μάνθος – MSc αρχιτέκτων και τα μέλη: Γιώργος Ν. Δερμάτης – (πρώην πρόεδρος του ΔΣ), δρ. Ιστορίας, Αριστείδης Κανατούρης – μαθηματικός, Κυριακή Γλαντζή-Οικονόμου – μικροβιολόγος, Νικόλαος Βουρλάκος – δάσκαλος, Πέτρος Τσαλιαγκός – διευθυντής Γεν. Λυκείου Λαυρίου, Αθανασία Μαρκουλή – δρ. ΕΜΠ, υ/ντρια υποκ. ΕΤΕ Λαυρίου, Κώστας Γεώργιζας – πτυχιούχος Πανεπιστ. Αιγαίου.