Πλήρης επιβεβαίωση των καταγγελιών της δημοτικής κίνησης “Πρωτοβουλία Πολιτών για την Αλλαγή στον Δήμο Κατερίνης” αποτελεί το πρόστιμο 91,000 ευρώ που επέβαλαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στον ΧΥΤΑ Κατερίνης, σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο Αντ. Μάντζιο.

Η πράξη βεβαίωσης παράβασης έχει εκδοθεί από τις 30/12 του 2010, ενώ οι πρώτες δημόσιες καταγγελίες της κίνησης έγιναν στις 23/11 του 2010. Το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προσδιορίζει σειρά παραβιάσεων: υπέρβαση της μέγιστης χωρητικότητας του φατνώματος υποδοχής απορριμμάτων κι αλλαγή κλίσης των πρανών χωρίς να διενεργηθεί έλεγχος ευστάθειας του έργου, λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς σταδιακή εκτέλεση εργασιών αποκατάστασής του, λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς οριστική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων, ελλιπής εφαρμογή της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μη τήρηση βιβλίου παρακολούθησης ποιότητας στραγγισμάτων.

Αντ. Μάντζιος: Ανακύκλωση στην πηγή και κομποστοποίηση, η μόνη φθηνή κι οικολογική λύση

“Η κατάσταση στο ΧΥΤΑ Κατερίνης αποδεικνύει πόσο απέχουν οι υποσχέσεις των αρμοδίων υπηρεσιών που δίνονται στους κατοίκους πέριξ των ΧΥΤΑ (καλή ώρα στην Κερατέα) με τη σκληρή πραγματικότητα ενός κράτους, και μιας κοινωνίας αν θέλετε, που αδυνατεί να τηρήσει τις υποσχέσεις της και να προστατεύσει το περιβάλλον, βρίσκοντας θύματα τους ευκολόπιστους πολίτες” επισημαίνει ο Αντ. Μάντζιος και καλεί τους δημότες και τους φορείς της περιοχής “να υποστηρίξουν την ανακύκλωση στην πηγή και την κομποστοποίηση ως την μόνη φθηνή και οικολογική λύση και σε αυτή την κατεύθυνση να στρέψουν και τη δημοτική αρχή του Δήμου μας”.
ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=600511