Τα
τετράδια που μοίρασαν φέτος για να γράψουν οι μαθητές είναι χάλια
ποιότητας. Αν γράψουν οι μαθητές με στύλο έντονο, τα στοιχεία των
μαθητών σβήνουν αν… ακουμπήσει πάνω στην επόμενη σελίδα και υπάρχει ο
κίνδυνος να μην υπάρχει το όνομα οταν αποκολληθούν τα αυτοκόλλητα. Είναι
δε τέτοιας ποιότητας που γράφοντας από τη μια μεριά βγαίνουν τα
στοιχεία στην άλλη και μπορούν να τα δουν οι βαθμολογητές. Ετσι η
μυστικότητα των εξετάσεων πάει περίπατο. Με κατεπείγουσα οδηγία που
έστειλε το Υπουργείο στα εξεταστικά κέντρα, η οποία έφτασε μάλιστα αφού
είχαν αρχίσει να φεύγουν οι μαθητές, ζήτησε να μπουν μαύρα αυτοκόλλητα
για να καλυφθούν με κάποιο τρόπο τα προβλήματα.

 Δεν είχαν τα παιδιά βιβλία όλη τη χρονιά να διαβάσουν, τώρα έχουν άχρηστα τετράδια για να γράψουν εξετάσεις.