Νικηφόρος Βρεττάκος

Με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 που μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις, την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και την είσοδο της Χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δημοσιεύουμε επιστολή που λάβαμε από αναγνώστη.

”Για τον Κερατιώτη Τάκη Λιούμη που σκοτώθηκε στην επιστροφή του από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας την περίοδο του β παγκοσμίου πολέμου ο φίλος του ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος του αφιέρωσε το ομώνυμο ποίημα:


Τάκης Λιούμης
–(σκοτώθηκε όμηρος στην Γερμανία)

Θὰ σοῦ στείλω μιὰ πράσινη ἐλπίδα ἀπὸ τὰ δέντρα ποὺ ζωγράφισε ὁ φίλος μας ὁ Βικέντιος Βὰν Γκόγκ∙
θ
ὰ σοῦ στείλω ἕνα ἄνθος τῆς ἀχλαδιᾶς
ν
ὰ θυμηθεῖς πώς ὑπάρχουμε.
Πέντε χαλίκια το
ῦ Ὑμηττου στὸ μαντήλι τοῦ χωρισμοῦ μας
πέντε σταγόνες 
ἀπ’ τὴ θάλασσα, δυὸ ἀχτίδες ἀπὸ τὸ φεγγάρι∙
θ
ὰ σοῦ στείλω τὸν ἴσκιο τοῦ χεριοῦ μου ὅταν χαιρετ
κάτω 
ἀπ’ τὸν ἥλιο τὴν ἀγαπημένη σου
ν
ὰ θυμηθεῖς πώς ὑπάρχουμε.

Θὰ σοῦ στείλω μηνύματα, φωνές,ἀπ’ τὰ τοπία ποὺ σ’ ἔθελγαν καὶ σὲ μεθοῦσαν
ν
ὰ σὲ κάμω ν’ ἀκούσεις ἀμυδρ
τ
ὸ κῦμα καὶ τὴν καλημέρα μου.

Νὰ σοῦ προξενήσω ἕνα χαμόγελο.”