Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας», με προϋπολογισμό 150.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 89.120,90€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 16.041,76€, απρόβλεπτα 15% 15.774,40€, αναθεώρηση 30,00 € και Φ.Π.Α. 29.032,09€.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 / 03 / 2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005333 – 5330, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης.
Ακολουθούν τα τέυχη δημοπράτησης.
File File size Last modified
Download this file (perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 196 kB 2017-02-13 12:49
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1545 kB 2017-02-13 12:50
Download this file (proipologismos_meletis.pdf)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100 kB 2017-02-13 12:50
Download this file (timologio_meletis.pdf)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 406 kB 2017-02-13 12:50
Download this file (texniki_perigrafi.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 400 kB 2017-02-13 12:51
Download this file (TEYD.doc)ΤΕΥΔ 218 kB 2017-02-13 12:51http://www.patt.gov.gr/