Στην Alstom ανατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ το έργο κατασκευής και εγκατάστασης υποσταθμών στο Λαύριο και στα νησιά Σύρο, Πάρο, Μύκονο, προϋπολογισμού περίπου 42 εκατ. ευρώ.

Είναι το τρίτο τμήμα του συνολικού έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων, προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ.

Ήδη ο ΑΔΜΗΕ έχει προβεί στις αναθέσεις του έργου που αφορά τα υποβρύχια καλώδια μεταξύ των νησιών (Ελληνικά Καλώδια) και το συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης στη Σύρο (ABB).

Για την ολοκλήρωση της ανάθεσης, μένει η επιλογή προμηθευτή του υποβρύχιου καλωδίου Λαυρίου – Σύρου, προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ.