Του Παναγιώτη Στάθη

Το δρόμο για τη συνέχιση της δημιουργίας ΧΥΤΑ στις θέσεις «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και «Βραγόνι» Κερατέας ανοίγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των δημοτικών αρχών της περιοχής.

Οι δύο Δήμοι ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις του 2009 με τις οποίες παρατάθηκε έως 30 Οκτωβρίου 2013 η χρονική διάρκεια ισχύος των υπουργικών αποφάσεων που ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο, το ΣτΕ όμως απέρριψε τις αιτήσεις χωρίς παράλληλα να επιφέρει ουσιαστικές μεταβολές σε αυτούς τους όρους.

Το δικαστήριο απέρριψε με αυτό τον τρόπο και τους ισχυρισμούς των Δήμων πώς η εφαρμογή των αποφάσεων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κερατέας και του Γραμματικού και στην υγεία των κατοίκων των δύο αυτών περιοχών, καθώς και στα αρχαία ευρήματα θεωρώντας τους αβάσιμους , αόριστους ή απαράδεκτους.

Παράλληλα έκριναν πως οι υπουργικές αποφάσεις δεν είναι αντίθετες στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

Πηγή:www.capital.gr

Σ.τ.Ε.: Πράσινο φως για τους ΧΥΤΑ σε Γραμματικό και Κερατέα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις των Δήμων Γραμματικού και Κερατέας…
 
Σ.τ.Ε.: Πράσινο φως για τους ΧΥΤΑ σε Γραμματικό και Κερατέα

και άναψε το πράσινο φως για τη συνέχιση της κατασκευής των ΧΥΤΑ στις θέσεις «Μαύρο Βουνό» και «Βραγόνι», στο Γραμματικό και την Κερατέα αντίστοιχα.

Οι δύο δήμοι ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις του 2009, με τις οποίες παρατάθηκε έως 30 Οκτωβρίου 2013 η χρονική διάρκεια ισχύος των υπουργικών αποφάσεων που ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία «Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων» στη θέση «Βραγόνι» της Κερατέας και στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Ακόμη, η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή των επίμαχων δύο έργων παρατάθηκε μεν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2013, αλλά χωρίς όμως να επέλθουν ουσιαστικές μεταβολές στους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Στις προσφυγές τους, οι Δήμοι υποστήριζαν, μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κερατέας και του Γραμματικού και στην υγεία των κατοίκων των δύο αυτών περιοχών, καθώς και στα αρχαία ευρήματα.

Ακόμη, υποστήριζαν ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 33 Ν. 3164/2003 με την οποία εγκρίθηκε η Β’ φάση σχεδιασμού της διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής, στην οποία στηρίχθηκε η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων και καθορίστηκαν ως κατάλληλες για την κατασκευή ΧΥΤΑ στη νοτιανατολική Αττική οι θέσεις «Βραγόνι» Κερατέας και «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των Δήμων, άλλους ως αβάσιμους ή απαράδεκτους και άλλους ως αόριστους.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η παράταση των επίμαχων υπουργικών αποφάσεων του 2009 για την κατασκευή των δύο ΧΥΤΑ δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη, δεν αντιβαίνει τους νομοθετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία.

Πηγή: epikaira.gr