Οργάνωση της κυκλοφορίας στην Κερατέα


Δευτέρα 22 Μαΐου 2017  Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας


Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση


Προσκαλείστε στην 1η συνάντηση εργασίας για συζήτηση επί της μελέτης
“ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ”
που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στον ισόγειο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας. Η μελέτη εκπονήθηκε από στελέχη της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(ΕΜΠ), για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής.Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι:


  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
  • η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
  • η ομαλοποίηση της κυκλοφοριακής ροής στον κεντρικό δρόμο
  • η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
  • η εγκατάσταση ασφαλέστερων συνθηκών στο δρόμο
  • η οικονομική ανάπτυξη με προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.
Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, με την κατάθεση απόψεων από τον καθένα ξεχωριστά, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο της Κερατέας.
Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωσή σας, την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων επί της μελέτης  και τη συζήτηση με το Δήμο στα παραπάνω θέματα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην τελική σύνταξη και υποβολή της κυκλοφοριακής μελέτης- κείμενο και σχέδια.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης


Α/Α
ΘΕΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
Χαιρετισμός Δημάρχου
  18:30 – 18:45
2
Παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης –
Εναλλακτικές Προτάσεις& Σενάρια
  18:45 – 19:30
  3
6
Συζήτηση – Διαβούλευση
  19.30 – 20.30
18:30 – 19:45
   
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
    Δημήτρης Λουκάς