Με βάση το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών μας για ίση, δίκαιη, δημόσια και δωρεάν παιδεία συντασσόμαστε στο πλευρό των παιδιών μας (επισυνάπτεται και η επιστολή των μαθητών του 1ου Λυκείου Καλυβίων) και της ΟΛΜΕ, η οποία έχει ξεκάθαρη θέση και στάση απέναντι στο θέμα αυτό και απαιτούμε από το Υπουργείο άμεσα την επαναφορά των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, τις όμορες Ενώσεις και την Ομοσπονδία να κοινοποιήσουν την παραπάνω απόφαση, να πάρουν θέση και να συνταχθούν μαζί μας στο δίκαιο αγώνα των παιδιών μας για ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.

Το Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ