Την εισαγωγή του θέματος  “Εκφραση γνώμης για το έργο “ΑΙΟΛΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ 9, Ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος, στη θέση Τογάνι Κερατέας”
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, θέτουν
με επιστολή τους προς την Πρόεδρο του Δ. Σ. , Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου, ενόψει της εισαγωγής
του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Σημειώνουμε πως στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Ιατρού αφού έθεσε το θέμα, ζητώντας να
συζητηθεί, αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω της άρνησης της Προέδρου κυρίας
Γκικαράκη και του Δημάρχου κ. Λουκά να εισαχθεί το εν λόγω θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Παραθέτουμε την επιστολή με τις υπογραφές που έστειλαν στην Πρόεδρο οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι :