Με αφορμή την οικονομική ύφεση και την υψηλή ανεργία την ο̟ποία αντιμετωπίζουν αρκετοί δημότες του Δήμου μας  και σε συνδυασμό με την ύπαρξη δομής προσωρινής υποδοχής προσφύγων στην περιοχή, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξη του Δήμου μας σε 8μηνο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων με δημιουργία 100 θέσεων εργασίας για το Δήμο Λαυρεωτικής. Στόχος του Δήμου μας είναι  η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των ανέργων, η ενίσχυση της απασχόλησης αυτών και η αποτελεσµατική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων με εργασία που θα παρέχεται από τους ωφελούμενους στο Δήμο μας.   

Ο  Δήμος Λαυρεωτικής καλεί όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ  να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ :  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α’ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ».
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διαδικάσια έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
  1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα  ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, που γίνεται εξολοκλήρου μέσω του ΟΕΑΔ, ξεκίνησε σήμερα στις 24-06-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή και λήγει στις 04-07-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Για την υποβολή πατήστε εδώ: https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:114804463144688
Όσοι ενδιαφερόμενοι δυσκολεύονται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά , μπορούν για τη διευκόλυνσή τους , να περάσουν από το Γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Λαυρίου (Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου).
Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Διαβάστε σχετικά:
Ενισχύονται με προσλήψεις οι δομές φιλοξενίας προσφύγων. 100 θέσεις για το Λαύριο.Ενισχύονται με προσλήψεις οι δομές φιλοξενίας προσφύγων. 100 θέσεις για το Λαύριο.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 2.500 ατόμων σε δομές φιλοξενίας προσφύγων (hotspots) της χώρας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.…