ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για τη διάσωση των φοινίκων της περιοχής μας από το σκαθάρι R FERRUGINOUS, ανακοινώνει ότι μετά από συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο θα εφαρμόσει πιλοτικά δράσεις για την καταπολέμηση του φονικού εντόμου, μεταξύ άλλων περιοχών, και στο φοινικόδασος του Λαυρίου.


Συγκεκριμένα, οι
ενέργειες αυτές γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7
“Strategies for the eradication and containment of the invasive pests Rhynchophorus ferrugineus Olivier and Paysandisia archon Burmeister” (PALMPROTECT) που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προϋπολογισμό 3.971.722,80 ευρώ, και έχουν ως
σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση,
καταπολέμηση και περιορισμό των ξυλοφάγων εντόμων καραντίνας Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) κν. ρυγχοφορος των
φοινικοειδών και PAysandisia archon Burmeister (Lepidoptera:Castniidae).

Ενδεικτικά πρόκειται να
γίνουν τα εξής:

α) Μελέτη
της βιολογίας/βιοοικολογίας, συμπεριφοράς του ρυγχοφόρου και P. Archon και
του φάσματος των φοινικοειδών ξενιστών τους,

β) ανάπτυξη
μεθόδων για έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση του πληθυσμού των εντόμων,

γ) ανάπτυξη
μεθόδων αντιμετώπισης στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης (βιολογική,
μαζική παγίδευση, χημική, καινοφανείς εντομοκτόνες ουσίες),

δ) δοκιμή
νέων προσελκυστικών ουσιών (χρήση σε παγίδες).
Όλες οι ενέργειες θα
είναι σύμφωνες με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία.
Για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2292320114.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ