ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής Σταύρος Παπασταυρόπουλος, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και κοινοποίηση στο Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων,  ζητάει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, η στάση που πρέπει να κρατήσει το σώμα, μετά τις αποκαλύψεις για οικονομικές ατασθαλίες και τα οικονομικά χρέη που ανέλαβε ο καλλικρατικός Δήμος. Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή του:

«Μετά την ολοκλήρωση στο Δ Σ της συζήτησης των περισσοτέρων θεμάτων που αφορούν Απολογισμούς των τ. Δήμων Λαυρίου, Κερατέας, της Κοινότητας Αγ. Κων/νου, και των Δημοτικών Επιχειρήσεων που άνηκαν σ’ αυτούς, [απομένει μόνο η συζήτηση του Απολογισμού της Δημ. Επιχείρησης ΕΝΕΛ- Ενεργιεακη ΑΕ], μετά τις τοποθετήσεις των συνάδελφων στις συζητήσεις αυτές, για την λειτουργία των τ. Δήμων και των Δημ. Επιχειρήσεων κατά την προηγουμένη Δημοτική θητεία 2007-2010, μετά από όσα ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών διαπίστωσε και τέλος μετά από όσα ο κ. Δήμαρχος και οι Πρόεδροι των Δημ. Επιχειρήσεων ενημέρωσαν το Δ Σ: σχετικά με υπέρογκα χρέη, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, δανειοληψίες με παράτυπο τρόπο, αναθέσεις έργων χωρίς σύννομες διδικασίες, πληρωμένα αλλά ανεκτέλεστα έργα, αγορές υλικών χωρίς παραστατικά, εξοφληθέντα τιμολόγια για ανύπαρκτα υλικά, μελέτες χωρίς ουσιστικό αντικείμενο,προσλήψεις προσωπικού με παράνομο τρόπο, δαπάνες που δεν προεβλέποντο από τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης, δηλαδή ενέργειες και πράξεις που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Παρακαλώ, σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δ Σ, να τεθεί θέμα προς συζήτηση, η στάση που πρέπει να τηρήσει το Δ Σ, όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές, που αναδύουν οσμή σκανδάλων και αποδεδειγμένα αποκαλύπτουν Διαφθορά, Κακαδιαχείριση, και Κατασπατάληση Δημοτικού και Δημοσίου χρήματος.
Όπως και Εσείς γνωρίζετε, ο Δημοτικός Κώδικας προβλέπει τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όταν αποκαλύπτονται τέτοιου είδους έκνομες πράξεις. Θεωρώ ότι θα είναι η ελάχιστη προσφορά του παρόντος Δ Σ προς την Τοπική Κοινωνία, η οποία με λύπη, οργή και αγανάκτηση διαπιστώνει ότι και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον δικό της Δήμο συνέβησαν γεγονότα παρόμοια με αυτά που οδήγησαν την Χώρα μας στο σημερινό της κατάντημα.
Ως εκ τούτου κα Πρόεδρε Παρακαλώ για τις δίκες σας ενέργειες».
Με εκτίμηση
Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Δημ. Σύμβουλος, τ. Δήμαρχος
Σχόλια μέσω facebook