Το Δ.Σ. Λαυρεωτικής αποφάσισε την αγορά ακινήτου-γηπέδου στη Σούριζα Αγίου Κωνσταντίνου

Με την απόφαση  78/2016 του ΔΣ Λαυρεωτικής που εστάλη στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητείται όπως αναφέρεται παρακάτω:


Απευθείας αγορά ιδιωτικού ακινήτου – γηπέδου (κατ’ αρ. 186 και 194 του Ν.3463/2006) ιδιοκτησίας Χρήστου Συρίγου του Εμμανουήλ, που ευρίσκεται στην περιοχή «Αγία Τριάς Σουρέζης» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, εκτάσεως 15.510,83 μ.τ, ως του μόνου κατάλληλου για την δημιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου, σημείου υποδοχής και προσωρινής στάσης τουριστών,  μαθητών, φοιτητών, οι οποίοι θα επισκέπτονται την Λαυρεωτική, προκειμένου να ξεναγηθούν στους ιστορικούς χώρους μέσω των γεωδιαδρομών. 
Η εν λόγω αγορά γίνεται με σκοπό την προώθηση του Εκπαιδευτικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στην περιοχή της Λαυρεωτικής και την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της

Σχόλια μέσω facebook