Το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Δήμος Λαυρεωτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
Τηλέφωνο: 22920 27774
Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Αυγούστου 2016.
Επιστήμες:
Απόφοιτος Λυκείου
Επίπεδο Εκπαίδευσης:
Υποχρεωτική (ΥΕ)