Σε πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμμετέχουν οι Δήμοι Νικηφόρου Δράμας και Κερατέας Αττικής. Πρόκειται για το RURENER, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, με τη συμμετοχή 14 μικρών αγροτικών Ευρωπαϊκών Δήμων, οι οποίοι, μέσω αυτού του προγράμματος, θα αποκτήσουν εμπειρίες, τεχνογνωσία, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών και ενεργειακής ουδετερότητας.

Στόχος είναι, στη συνέχεια, αυτοί οι αγροτικοί Δήμοι, να εκπονήσουν και να αξιολογήσουν σχέδια δράσεων, με σκοπό την πλήρη κάλυψη, μελλοντικά, των ενεργειακών τους αναγκών.

Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο άρχισε την 1η Δεκεμβρίου 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2011, συμμετέχουν από την Ελλάδα , ο Δήμος Νικηφόρου Δράμας και ο Δήμος Κερατέας Αττικής, με τεχνικό σύμβουλο το ΤΕΙ Δασοπονίας Δράμας.

“Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή ουδετερότητα στον Δήμο, δηλαδή η ενέργεια που συνολικά καταναλώνεται, να παράγεται εξ΄ ολοκλήρου από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Νικηφόρου, Γεώργιος Καριώτης.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιείται στο Τιράνο της Ιταλίας από σήμερα έως και τις 12 Μαρτίου 2010, Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την παρουσίαση του RURENER, στους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς, σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μέλη του Κοινοβουλίου καθώς και σε εκπροσώπους των πιλοτικών Δήμων, που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα γίνει η παρουσίαση του έργου RURENER, καθώς και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πηγών χρηματοδότησης που μπορούν να υποστηρίξουν ενεργειακές δράσεις Δήμων.

Θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και οι τοπικές δράσεις σε αγροτικές περιοχές και θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα τοπικά ενεργειακά σχέδια δράσης. Ακόμη, θα υπογραφεί από όλους τους συμμετέχοντες το καταστατικό του Δικτύου RURENER.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε μονάδα βιοαερίου, σε εργοστάσιο βιομάζας και σε υδροηλεκτρικά έργα της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι, στο Δίκτυο RURENER συμμετέχουν εκτός από τους 14 Δήμους , 12 τεχνικοί σύμβουλοι που περιλαμβάνουν Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, πανεπιστήμια, ιδιωτικές εταιρίες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλίας, την Ελλάδα, τη Βρετανία, την Ισπανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

πηγή stock.ana-mpa.gr