Η απόφαση που εκδόθηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό Παύλο Αποστολίδη και απεστάλη σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τις ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα για την απαγόρευση οποιαδήποτε μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δημοσίου έχει ημερομηνία 22 Μαΐου
Αιτία η προεκλογική περίοδος. Ωστόσο, μάλλον… άργησε να φτάσει στον ΕΣΔΝΑ ή έφτασε και οι ιθύνοντες έκαναν τα «στραβά μάτια». Διότι ακριβώς την επομένη, στις 23 Μαΐου, με εισήγηση τού προέδρου του και περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, έγινε τροποποίηση στον ΟΕΥ και δημιουργήθηκε θέση γενικού γραμματέα (ΑΔΑ: Β495ΟΡ05-ΑΣΙ) (στην ουσία αντ’ αυτού, μιας και ο περιφερειάρχης ελάχιστες φορές πηγαίνει στο γραφείο του στον ΕΔΣΚΝΑ), τροποποίηση που –σύμφωνα με την εγκύκλιο Αποστολίδη– είναι παράνομη.
Η aftodioikisi.gr απευθύνθηκε σε μέλη του δ.σ του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συλλόγου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που εκείνη την ημέρα εξέλεξαν και τη νέα επταμελή εκτελεστική επιτροπή, τα οποία δήλωσαν άγνοια για το «απαγορευτικό», κάτι που σημαίνει πως σκοπίμως (;) απεκρύβη η απαγόρευση.
Κι αυτό, προκειμένου να δημιουργηθεί η θέση του γενικού γραμματέα και να «καθίσει», αν και ήδη το κάνει πριν από την απόφαση (που έτσι και αλλιώς είναι παράνομη), ο πρώην αναπληρωτής νομάρχης του Σγουρού και δημοτικός σύμβουλος Αργυρόπολης-Ελληνικού Χάρης Πασβαντίδης και να «συμπροεδρεύσει», σε αγαστή συνεργασία πάντα με το «διατάκτη».

Ποιοι φορείς του Δημοσίου έχουν «απαγορευτικό»
– Οι δημόσιες υπηρεσίες.
– Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
– Οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου.
– Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).
– Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
– Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
– Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005.
– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.