Ο Αναπτυξιακός Συνδέσμος Λαυρεωτικής προσλαμβάνει από 16 Ιουνίου 2014 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως και 15 Αυγούστου 2014, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων τους παρακάτω: