Μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων και των επιτροπών ολοκληρώθηκε χθες στη δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η στελέχωση των N.Π.Δ.Δ και Επιτροπών του Δήμου αλλά με αρκετές διαφωνίες και απρόσμενες εξελίξεις.


Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 24/9/2014 είχαν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 15 θέματα, τα περισσότερα των οποίων αφορούσαν την στελέχωση των διοικήσεων των νομικών προσώπων του Δήμου (αθλητικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, σχολικές επιτροπές κ.λ.π.)


Για την πλειοψηφία των νομικών προσώπων ήταν φανερό ότι είχε προηγηθεί προσυνεννόηση όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι σε όλα τα θέματα οι προτάσεις έγιναν και ψηφίστηκαν γρήγορα και σχεδόν πάντα ομόφωνα προέκυπτε η σύνθεση των Δ .Σ. των Νομικών Προσώπων.

Ωστόσο όταν η συζήτηση έφθασε στο θέμα της εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου της γνωστής Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΥΑΤΗΛ,  η ένταση αυξήθηκε, ειδικά για την διοικούσα παράταξη της πλειοψηφίαs του κ. Λουκά, τη ΛΑΥΡΕΩΤΙΚH ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, αφού υπήρξαν πολλές διαφωνίες για τις επιλογές των προσώπων που προέκυψαν.

Ένταση για την ΔΕΥΑΤΗΛ

Στην διαδικασία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΥΑΤΗΛ προέκυψε μεγάλη ένταση εντός των παρατάξεων ΛΑΥΡEΩΤIΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Δ. Λουκά) αλλά και ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (K. Λεβαντή). Εξι σύμβουλοι της Λαυρεωτικής Καινοτομίας μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος Π. Τσίκλος και η πρόεδρος του Δ.Σ. M. Γκικαράκη διαφώνησαν με τη πρόταση του Δημάρχου και καταψήφισαν ενώ κατατέθηκαν αντιπροτάσεις άλλων υποψηφιοτήτων (Τσίκλος, Κρητικός). Οι αντιπροτάσεις όπως και η διαδικασία της ψηφοφορίας επέφεραν έντονες διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της πλειοψηφίας και ειδικότερα ανάμεσα στον Δήμαρχο και την πρόεδρο του Δ.Σ.

O δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λουκάς, φαίνεται να έχει αποφασίσει την ρήξη αφού άμεσα -και μάλλον εν θερμώ- ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τον διορισμό του κ. Τσίκλου ως αντιδημάρχου.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η διαδικασία επέφερε σοβαρή και έντονη διαφωνία εντός της παράταξης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του τέως Δημάρχου Κ. Λεβαντή. Στις επανειλημμένες ψηφοφορίες που αφορούσαν τους υποψηφίους της συμπολίτευσης η παράταξη του κ. Λεβαντή δεν είχε ποτέ ενιαία στάση, με τον ίδιο να ψηφίζει ότι ακριβώς πρότεινε ο κ. Λουκάς, αλλά τα μέλη της παράταξης του να ψηφίζουν άλλοι ναι, άλλοι όχι και άλλοι αποχή.

Η ένταση μετά το δημοτικό συμβούλιο μεταφέρθηκε και στους δημότες που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση και μάλιστα με επεισόδια εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έντονος προβληματισμός και απογοήτευση επικρατούσε και στη παράταξη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ όπου οι διαφωνίες που εκφράστηκαν μεταξύ των μελών της και ιδίως σε αντίθεση με όσα ψήφιζε ο επικεφαλής τους, δεν επέτρεψαν να αναδειχθεί το μεγάλο πρόβλημα της παράταξης του κ. Λουκά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οι
ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής την Τετάρτη 24/9/2014


Ορισμός τακτικών και
αναπληρωματικών μελών στο ΝΠΔΔ  ΘΟΡΙΚΟΣ (11μελές)

Θητεία: από 1/9/2014 έως
5/3/2017   
 • Δ.Λουκάς,  Βελετάκου,
  Συρίγος,  Σίνη, Τσίκλος, Αδάμης  (
  συμπολίτευση) με αναπληρωτές: Δράκο, Αποστολίδη, Αντωνίου,
  Τριανταφυλλίδου, Λινάρδου, Στουραίτη 
 • Παρασκευής  –  με αναπληρ. Κατσουνάκη (μείζονα αντιπολίτευση)  
 • Στ. Ιατρού –  με αναπληρ.
  Σωτ. Ιατρού  (ελ. αντιπολίτευση)                                           
 • Αντωνης Μακρυωνίτης –  με αναπληρ.
  Δρίβας,(δημότης)
 • Σταμάτης Παπαθανασίου
  αναπληρ. Α. Μυλωνάς,(δημότης)
 • Κ. Πανταζής, αναπληρ. Ι. Οικονομάκης (εργαζόμενος)
Πρόεδρος Αντ. Μακρυωνίτης 
Αντιπρόεδρος   Σταμ.
Παπαθανασίου

 Εγκρίθηκε ομόφωνα, παρά κάποιες αντιρρήσεις της μείζονος
αντιπολίτευσης πως το προεδρείο δεν
είναι πρέπον να αποτελείται από πολίτες αλλά από δημοτικούς Συμβούλους.

Ορισμός τακτικών και
αναπληρωματικών μελών στο ΝΠΔΔ  ΚΕΦΑΛΟΣ (11μελές)


              Θητεία έως 5/3/2017   
 • Λινάρδου,
  Τσίκλος, Αντωνίου, Σίνη, Κουλουβράκη, Μαθιουδάκης(συμπολίτευση),
   με
  αναπληρ: Βελετάκου, Συρίγο, Δράκο, Αποστολίδη, Λουκά, Στουραίτη   
 • Ν.
  Αντωνίου
   ( αναπληρ. Μπουκουβάλας)   (μείζονα αντιπολίτευση) 
 • Σωτ.
  Ιατρού
  (αναπληρ. Στ. Ιατρού)     (ελ.
  αντιπολίτευση)                                         
 • Δήμ. Πάλλη,  Αναστ. Μωραίτη (αναπληρ.Γεώργιος Βιδάλης ,Ευαγ. Συρίγου –Ξαγοράρη)   (δημότης)
 • Ορφανίδης Σάκης (Κ. Γεώργιζας) (εργαζόμενος)


Πρόεδρος
 ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ:          Δήμητρα Πάλλη
Αντιπρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ:    Σοφία Λινάρδου

Εγκρίθηκε ομόφωνα με τις ίδιες παρατηρήσεις από την μείζονα
αντιπολίτευση, που εξέφρασε και για τον Θορικό.

Ορισμός τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής ( ΔΕΥΑΤΗΛ)
  (Θητεία έως 5/3/2017)

 • Δ. Λουκάς ( δήμαρχος),  Ευαγ.
  Βελετάκου,  Γ. Αποστολίδης
   με αναπληρ.   Αν.Αντωνίου, 
  Δράκος, Κουλουβράκη
 • Κατσουνάκης με αναπληρ.
  Παρασκευής
 • Αντ. Κωστάλα και Πολύζος  με αναπληρωματικούς Λουκά, Παπαχρήστου
 • Μαρινάκης Ιωαν. με αναπλ. Πελέκη (εργαζόμενος της ΔΕΥΑΤΗΛ)

Στην πρόταση μελών από την συμπολίτευση (τακτικά: Δ. Λουκάς ( δήμαρχος), Ευαγ. Βελετάκου, Γ. Αποστολίδης, αναπληρ. Αν. Αντωνίου, Δράκος, Κουλουβράκη) αυτοπροτάθηκαν επιπροσθέτως ατομικά οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης Τσίκλος και Κρητικός. Ακολούθησε διένεξη για τον τρόπο ψηφοφορίας, ακόμα και μετά την παρέμβαση του νομικού συμβούλου κ. Τσώνου.

Εν τέλει έγινε ψηφοφορία, όπου πήραν:

Η πρόταση της συμπολίτευσης 13 ΝΑΙ , 9 ΟΧΙ, 5 ΑΠΟΧΗ

Ο  κ. Κρητικός 10 ΝΑΙ, 1 ΟΧΙ, 16 ΑΠΟΧΗ 
Ο κ. Τσίκλος 10 ΝΑΙ, 17 αποχή.

Από την μείζονα αντιπολίτευση καλύφθηκαν οι θέσεις τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (τακτ. Κατσουνάκης, αναπληρ. Παρασκευής) και αποκλείστηκε η ελάσσων αντιπολίτευση, ούτε σαν αναπληρωματική.

Στα μέλη από τους πολίτες η πρόταση της συμπολίτευσης για τους Αντ. Κωστάλα και Πολύζο δημιούργησε τριβές με ηχηρά ΟΧΙ για τον Αν. Κωστάλα από τους Τσίκλο, Κρητικό και Τριανταφυλλίδου (13 ΝΑΙ, 3 ΟΧΙ στον Κωστάλα, 6 ΟΧΙ στο σύνολο, 6 αποχή, οι αναπληρωματικοί τους ψηφίστηκαν (Λουκάς, Παπαχρήστου)

Πρόεδρος : Δ.Λουκάς (Δήμαρχος)
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αποστολίδης.

Μετά όσα ειπώθηκαν κατά τις επεισοδιακές ψηφοφορίες ο Δήμαρχος δήλωσε ότι αυτή η εικόνα της συμπολίτευσης θα απασχολήσει την παράταξη και παύεται ο κ. Τσίκλος από αντιδήμαρχος.

Ο Π. Τσίκλος ανταπάντησε ότι αν και πήρε τις περισσότερες ψήφους του έδωσαν ως αρμοδιότητες τα αδέσποτα σκυλιά και τους αναξιοπαθούντες…

Ακολούθησαν τα υπόλοιπα θέματα για τις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ/σης. 

Αιρετοί για το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 

Στο 5μελές Συμβούλιο (2 από τη Λαυρεωτική και 3 από τον Σαρωνικό) εκλέχτηκαν κατά πλειοψηφία (με αποχή της μείζονος αντιπολίτευσης) οι :

Τακτικά μέλη


Δ.Λουκάς(δήμαρχος)
Σταύρος Ιατρού

Αναπληρωματικά Ιωάννης Μαθιουδάκης και Σωτ. Ιατρού