Μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουλίου οι προσφορές για εκμίσθωση  των κινηματογράφων  στην Κακή Θάλασσα και το Λαύριο.

http://www.lavreotiki.gr/