Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η παρακολούθηση της διαδικασίας για τη χορήγηση του Πρώτου Διπλώματος Κρουστών όλης της περιοχής της Θράκης, η οποία διεξήχθη στο Ωδείο « Φαέθων» στην Αλεξανδρούπολη, από τους μαθητές και καθηγητές του Τμήματος Κρουστών του Ωδείου Λαυρεωτικής « Δημήτρης Νικολάου».

 
Η πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και δια ζώσης επιμόρφωσης των μαθητών και εκπαιδευτικών εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά πανελλήνια από το Ωδείο μας και στοχεύει να διευρύνει και να αναπτύξει το ενδιαφέρον των μαθητών και εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια της Μουσικής Παιδείας και ταυτόχρονα με τρόπο πρωτοποριακό να θέσει γερές βάσεις στη μόρφωση των μαθητών μας. 

Στηριζόμενοι στη συγκινητική ανταπόκριση των μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών του Ωδείου μας θα συνεχίσουμε ανάλογες προσπάθειες τόσο στα κρουστά όσο και σε άλλα όργανα αναπτύσσοντας πολιτιστικές σχέσεις και ανταλλαγή εμπειριών με πολιτιστικούς φορείς και αποδεικνύοντας πως η βιωματική προσέγγιση της Μουσικής δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να σκέφτονται αναφορικά με τον κόσμο αλλά και να δρουν μέσα σε αυτόν, καλλιεργώντας τις γνωστικές, συναισθηματικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να ευχαριστήσουμε την δημοτική αρχή που μας προσέφερε ένα πολύ ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον καθώς για πρώτη φορά λειτούργησε η θέρμανση στο Ωδείο μας !

Ο Καλλιτεχνικός Δ/ντής
Μακαντάσης Θεμιστοκλής