ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ


    Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας , μέσω  του δικηγόρου του Αναστασίου Παντελή κατά 1)του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΚΧΑ Α.Ε.), που εκπροσωπείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από τον εποπτεύοντα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2)του αναδόχου του κτηματολογίου Κερατέας και 3) παντός εν γένει υπευθύνου εξαιτίας κυρίως της εξόφθαλμα ηθελημένης προσπάθειας των υπευθύνων της κτηματογράφησης να κατοχυρώσουν υπέρ του δημοσίου  ανύπαρκτα δικαιώματα με αντίστοιχη ζημία χιλιάδων ιδιοκτητών, αντιποιούμενοι μάλιστα δημόσια εξουσία, η οποία δεν τους ανήκει, αλλά και εξαιτίας σωρείας πράξεων και παραλείψεων των εμπλεκόμενων φορέων που καταταλαιπωρούν και έχουν οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες συμπολίτες μας .
εστάλη από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κερατέας

—————————————————————


Σημείωση:


Η εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», που ιδρύθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Απόφαση 81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-10-1995) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Με τον νόμο 4164/2013 μετονομάστηκε σε «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Μοναδικός μέτοχος της ΕΚΧΑ Α.Ε. είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρία εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Με τον προαναφερθέντα νόμο, ανέλαβε επίσης τις αρμοδιότητες που αφορούν στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος.