ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ