Αποφασίστηκε η κατασκευή ράμπας πρόσβασης Α.με.Α. στην παραλία «Τουρκολίμανο» Λαυρεωτικής

«Λήψη απόφασης σχετικά µε την κατασκευή ράµπας πρόσβασης Α.µε.Α. στη θάλασσα, στην παραλία «Τουρκολίµανο» της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας, έπειτα από την υπ’αριθ.πρωτ.26157/28-11-2012 αίτηση της κ. Μαρίας Λαναρά και το υπ’αριθ.πρωτ.4547/13-03-2013 έγγραφο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία»

Σχόλια μέσω facebook